RJ2MP_SLP1 Současná ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
jaro 2008
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Galina Pavlovna Binová, CSc. (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Halina Cvrková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je studenty důkladně seznámit s dějinami ruské literatury první poloviny 20. století v návaznosti na ruskou literaturu 19. století. Specifičnost a prolínání literárních směrů, rodů a žánrů. Klíčoví autoři ruské prózy, poezie a dramatu tohoto období.
Osnova
  • Obsah přednášek představuje složitý vývojový proces ruské literatury ve spojitosti s problematikou periodizace, korespondence literatury s historickým vývojem země a se základními uměleckými směry a proudy. V centru pozornosti vedle praxe kulturní politiky, vyvolávající stagnaci literárního vývoje, bude zkoumání tří vrstev literárního procesu: nejlepší díla oficiálně publikované literatury, díla literárního undergroundu a literární emigrace. Důraz je kladen na interdisciplinární a komparatisticko-genologický aspekt analýzy.
Literatura
  • ZAHRÁDKA, M. Ruský literární proces konce 80. a začátku 90. let. Olomouc : UP, 1994. 74 s. ISBN 80-7067-339-7.
  • ZAHRÁDKA, M. – SOVÁKOVÁ, J. Literaturnyje těčenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. 1. Část. Plzeň : ZU, 2000. 74 s. ISBN 55-100-99.
  • POSPÍŠIL, I. a kol. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha : LIBRI, 2001. 680 s. ISBN 80-7277-068-3.
Metody hodnocení
Ústní zápočet
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Ústní zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.