RJ2MP_SLP1 Současná ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 7:30–9:10 učebna 6, Pá 21. 3. 7:30–9:10 učebna 6, Pá 4. 4. 7:30–9:10 učebna 6, Pá 18. 4. 7:30–9:10 učebna 6, Pá 2. 5. 7:30–9:10 učebna 6, Pá 16. 5. 7:30–9:10 učebna 6
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měli být studenti schopni rozumět uměleckým proudům a směrům ruské literatury první poloviny 20. století. Dále by měli být schopni pochopit a analyzovat díla výrazných ruských literárních osobností daného období.
Osnova
  • Přednáška se zaměřuje na vybrané kapitoly z ruské literatury. Zvláštní pozornost je věnována literatuře a kultuře dějinných přelomů a kataklyzmat, jež jsou začleňovány do širších evropských souvislostí. Úvodní hodiny přednášek zachycují literární tvorbu 20. a 30. let 20. století jako složitou síť protichůdných literárních tendencí, kdy se vedle literárních děl symbolizujících stagnaci rodily moderní umělecké formy, např. artefakty neorealismu (Zamjatin), magického realismu (Bulgakov) aj. Důraz je kladen na syntézu duchovních a estetických intencí ruského literárního procesu.
Literatura
    doporučená literatura
  • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
    neurčeno
  • SOVÁKOVÁ, Jana a Miroslav ZAHRÁDKA. Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 73 s. ISBN 80-7082-589-8. info
  • KŠICOVÁ, Danuše. Panoráma ruské literatury. Boskovice: Albert, 1995. 414 s. učebnice. ISBN 80-85834-04-9. info
  • ZAHRÁDKA, M., Miloslav MIKULÁŠEK a Dušan ŽVÁČEK. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1984. 193 s. info
Výukové metody
přednáška, povinná četba literatury, samostudium Seznam povinné samostatné četby: 1. A. Rybakov: Děti Arbatu (ДетиАрбата) 2. S. Dovlatov: Kufr (Чемодан) 3. J. Brodskij: Одной поэтессе; Осенний крик ястреба; Три рыцаря (стихотворения) 4. E. Limonov: To jsem já, Edáček (Это я – Эдичка) 5. Viktor Jerofejev: Ruská krasavice (Русскаякрасавица) 6. L. Petruševskaja: Свой круг; Свидание (из цикла Темная комната) 7. V. Pelevin: Generation „P“ 8. J. Griškovec: Как я съел собаку 9. L. Ulickaja: Сонечка 10. T. Tolstaja: Ночь (рассказ) 11. S. Sokolov: Škola pro hlupáky (Школадлядураков)
Metody hodnocení
Ústní zápočet na základě probrané látky. Odevzdaná domácí práce - prezentace. Písemný test prověřující znalost přečtené literatury (dle seznamu ve výukových metodách). 75% úspěšných odpovědí.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.