SP4BP_SPVV Specializace: So Speciální výtvarná výchova

Pedagogická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0/8. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu jsou individualizované výtvarné experimenty v aplikaci na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na konci tohoto kurzu bude student schopen uplatňovat výtvarné experimenty u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
  • Individuální projekty studentů, experimentování s materiály. Práce s papírem (koláž, aj.techniky), autorské zpracování papíroviny a papíru, ruční papír Fenomén Kniha (volba materiálu neomezena).
Literatura
  • Dějiny užitého umění : vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Edited by Noël Riley. Praha: Slovart. 544 s. ISBN 8072095498. 2004. info
  • MORANT, Henry de a Gérald GASSIOT-TALABOT. Dějiny užitého umění : od nejstarších dob po současnost. Vyd. 1. Praha: Odeon. 573 s. 1983. URL info
Výukové metody
Typ výuky: blokový seminář, volně vedená dílna.
Metody hodnocení
Zakončení: zápočtem. Hodnotí se splnění seminárních úkolů, originalita a kvalita zpracování.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu; http://www.ped.muni.cz/warts/fenomen kniha
Literatura: • Moore, Henry. Plastiky a myšlenky kolem nich : Sculpture with, comments by the artist (Orig.). Vyd. 1. Praha : Odeon, 1985. 317 s. : i. • Rileyová, Noël. Dějiny užitého umění: Vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha, Slovart s.r.o., 2003, 544 s., ISBN 80-7209-549-8 • Česká koláž. Praha : The Gallery, 1997. 165 s. : i. ISBN 80-86010-04-. • Kocman, Jiří H.Medium papír,VUTIUM, Brno 2000, 87s., ISBN 80-214-1551-7 Studijní opory: Odkaz na webovou stránku předmětu: http://www.ped.muni.cz/warts/fenomen kniha Možnosti konzultací, bližší informace a pokyny k výuce jsou průběžně oznamovány na vývěsce katedry VV, Poříčí 7, Brno 603 00.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Zapisují jen studenti somatopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.