RJ2MP_PGS2 Praktická gramatika 2

Pedagogická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Předpoklady
Zvladnuti účiva předmětu RJ2MP_PGS1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní důraz se klade na procvičování rozdílů v skladbě mezí ruským a českým jazykem.
Osnova
 • Slovosled v ruštině. Vazba s přidavným jménem slovesným. Chyby v interpunkci. Interpunkce ve větách s oslovením. Syntaktické normy v souvětí. Použití spojek v podřadném souvětí. Interpunkce ve větě se srovnávacím obratem. Dvojtečka v jednoduché větě a souvětí. Použití závorek. Kombinace interpunkčních znamének.
Literatura
  povinná literatura
 • Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H. Flídrovou). Olomouc, FF UP: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
  doporučená literatura
 • Sovremennyj russkij jazyk :sintaksis, punktuacija. Edited by Anatolij Moisejevič Bordovič. Minsk: Vysšaja škola, 1993. 350 s. ISBN 5-339-00769-3. info
 • ADAMEC, Přemysl. Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Edited by Miloslav Kubík. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 282 s. info
 • BORKOVSKIJ, V. I. Praktičeskaja grammatika russkogo jazyka : sintaksis, složnoje predloženije. Moskva: Nauka, 1979. 459 s. info
 • KUBÍK, Miloslav, Přemysl ADAMEC a Vladimír HRABĚ. Praktičeskij kurs sintaksisa russkogo jazyka. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 252 s. info
 • KUBÍK, Miloslav, Milan BALCAR a Miloslav DLOUHÝ. Sintaksis russkogo jazyka. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 205 s. info
  neurčeno
 • Baranov, M. a kol. Russkij jazyk. Moskva. Prosveščenije, 1987.
 • Slovníky: www.slovari.ru
 • Gribanskaja, Je. Sintaksis i punktuacija. Kontrolnyje i proveročnyje raboty po russkomu jazyku.Moskva: Vysšaja škola, 2007. 256 s. ISBN 5-377-00102-(978-5-377-00102-7)
 • Panjuševa, Je., Šalimova G. Sovremennyj russkij jazyk. Praktikum po sintaksisu. Drofa, Moskva: 2007. 223 s. ISBN 5-7107-6561-9.
 • Litviněvskaja L. Russkij jazyk. Kratkij teoretičeskij kurs dlja školnikov: http://learning-russian.gramota.ru/book/litnevskaya.html?part5.htm
 • Akimova, G. Novoje v sintaksise sovremennogo russkogo jazyka. Moskva : Vysšaja škola, 1990, s. 4-75. ISBN 5-06-000200-4.
 • Rozentaľ, D. Spravočnik po pravopisaniju i litěraturnoj pravke. Moskva : Kniga, 1985. 334 s. P 41-85.
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999. 125 stran. ISBN 808592756X. info
 • MRÁZEK, Roman. Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 149 s. ISBN 8021002042. info
 • POČTENNAJA, Tamara Georgijevna. Russkij jazyk : sintaksis. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1977. info
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, doporučuje se čtení a poslech v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Docházka je povinná i pro ty studenty, kteří mají předmět zapsaný jako opakovaný. Písemný test z probraného učiva.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/of/1441/RJ2MP_PGS2/jaro2008/
Doporučuji pravidelnou přípravu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.