RJ2MP_PGS2 Praktická gramatika 2

Pedagogická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Předpoklady
Zvladnuti účiva předmětu RJ2MP_PGS1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní důraz se klade na procvičování rozdílů v skladbě mezí ruským a českým jazykem.
Osnova
  • Slovosled v ruštině. Vazba s přidavným jménem slovesným. Chyby v interpunkci. Interpunkce ve větách s oslovením. Syntaktické normy v souvětí. Použití spojek v podřadném souvětí. Interpunkce ve větě se srovnávacím obratem. Dvojtečka v jednoduché větě a souvětí. Použití závorek. Kombinace interpunkčních znamének.
Literatura
  • Kubík, M. Praktičeskij kurs sintaksisa russkogo jazyka. Praha. PGN. 1977
  • Litviněvskaja L. Russkij jazyk. Kratkij teoretičeskij kurs dlja školnikov: http://learning-russian.gramota.ru/book/litnevskaya.html?part5.htm
  • Rozentaľ, D. Spravočnik po pravopisaniju i litěraturnoj pravke. Moskva : Kniga, 1985. 334 s. P 41-85.
  • Panjuševa, Je., Šalimova G. Sovremennyj russkij jazyk. Praktikum po sintaksisu. Drofa, Moskva: 2007. 223 s. ISBN 5-7107-6561-9.
  • Slovníky: www.slovari.ru
  • Gribanskaja, Je. Sintaksis i punktuacija. Kontrolnyje i proveročnyje raboty po russkomu jazyku.Moskva: Vysšaja škola, 2007. 256 s. ISBN 5-377-00102-(978-5-377-00102-7)
  • Baranov, M. a kol. Russkij jazyk. Moskva. Prosveščenije, 1987.
  • Akimova, G. Novoje v sintaksise sovremennogo russkogo jazyka. Moskva : Vysšaja škola, 1990, s. 4-75. ISBN 5-06-000200-4.
  • Flídrová, H., Žaža, S. Sintaksis sovremennogo russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta. Olomouc : 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0.
Výukové metody
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, doporučuje se čtení a poslech v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Docházka je povinná i pro ty studenty, kteří mají předmět zapsaný jako opakovaný. Písemný test z probraného učiva.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/of/1441/RJ2MP_PGS2/jaro2008/
Doporučuji pravidelnou přípravu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.