RJ2MP_PGS2 Praktická gramatika II

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Halina Cvrková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Rozvrh
Út 7:00–7:45 učebna 60
Předpoklady
Zvladnuti předmětu RJ2MP_PGS1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní důraz se klade na procvičování rozdílů v skladbě mezí ruským a českým jazykem.
Osnova
  • Rozvíjející větné členy. Volně připojené větné členy. Souvětí. Interpunkce.
Literatura
  • Kubím, M. Sintaksis russkogo jazyka. SPN. Praha. 1974.
  • Kubím, M. Lekcii po sintaksisu russkogo jazyka. SPN. Praha. 1971.
  • Baranov, M. a kol. Russkij jazyk. Moskva. Prosveščenije, 1987.
  • Kubík, M. Praktičeskij kurs sintaksisa russkogo jazyka. Praha. PGN. 1977
  • KOPECKIJ, Leontij Vasil'jevič. Ruská skladba pro Čechy. V Praze: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1929. info
Metody hodnocení
Písemný zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.