CS2RC_LSZP Seminář k závěrečné práci

Pedagogická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0/8. práce na DP. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. David Kroča, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Nataša Vrbová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Témata diplomových prací z české literatury jsou určena pro studenty učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy.
Osnova
  • 1. Konzultace plánu výzkumu. 2. Průběžná prezentace výsledků. 3. Písemné zpracování výsledků výzkumu. 4. Diskuse nad problémy výzkumu.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
individuální konzultace, diskuze, rozbor, analýza, zhodnocení
Metody hodnocení
Předmět je založen na individuální práci studenta a jeho konzultacích s vedoucím diplomové práce. Zápočet student získá na základě odvzdané diplomové práce (student posledního ročníku magisterského studia), nebo na základě předložení dílčích výsledků práce na tématu (student jiného - zpravidla 4. ročníku).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.