CS2RC_LSZP Seminář k závěrečné práci

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0/8. práce na DP. 20 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Témata diplomových prací z české literatury jsou určena pro studenty učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy.
Osnova
  • 1. Konzultace plánu výzkumu. 2. Průběžná prezentace výsledků. 3. Písemné zpracování výsledků výzkumu. 4. Diskuse nad problémy výzkumu.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
individuální konzultace, diskuze, rozbor, analýza, zhodnocení
Metody hodnocení
Předmět je založen na individuální práci studenta a jeho konzultacích s vedoucím diplomové práce. Zápočet student získá na základě odvzdané diplomové práce (student posledního ročníku magisterského studia), nebo na základě předložení dílčích výsledků práce na tématu (student jiného - zpravidla 4. ročníku).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.