FJB_DF2 Dějiny Francie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 15:45–16:30 učebna 56
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Dějiny Francie 1, přičemž pozornost je věnována politickému a kulturnímu vývoji od Napoleonských válek po současnost. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Napoleonské období. 2. Období Restaurace Bourbonů. 3. Červencová revoluce 1830. 4. Červencová monarchie a revoluce 1848. 5. Druhá republika a druhé císařství, Komuna. 6. Třetí republika. 7. První světová válka a Versaillský mír. Meziválečné období. 8. Období druhé světové války. 9. Čtvrtá a pátá republika. 10. Francie po de Gaullovi po současnost.
Literatura
  • BRŇÁKOVÁ, Jana. Histoire et culture de la France. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 170 s. ISBN 9788073686765. info
  • Mathiex, J. Stručné dějiny Francie. Plzeň: Fraus, 2000. 128 s. ISBN 80-7238-097-4.
  • Fayet, A., Fayet M. Histoire de France tout simplement. Paris: Eyrolles, 2009. 481 s. ISBN 978-2-212-54391-9.
  • Rémond, E. Histoire de France racontée par les peintres. Paris: Bayard Jeunesse, 2004. 87 s. ISBN 9782747012881.
  • Ferro, M. Dějiny Francie. Praha: NLN, 2009. ISBN 978-80-7106-403-9.
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Aktivní účast, prostudování doporučené literatury, portfolio, ústní komentář vybrané události.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.