FJB_DF2 Dějiny Francie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Dějiny Francie 1, přičemž pozornost je věnována politickému a kulturnímu vývoji od Napoleonských válek po současnost. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Napoleonské období. 2. Období Restaurace Bourbonů. 3. Červencová revoluce 1830. 4. Červencová monarchie a revoluce 1848. 5. Druhá republika a druhé císařství, Komuna. 6. Třetí republika. 7. První světová válka a Versaillský mír. Meziválečné období. 8. Období druhé světové války. 9. Čtvrtá a pátá republika. 10. Francie po de Gaullovi po současnost.
Literatura
  • BRŇÁKOVÁ, Jana. Histoire et culture de la France. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 170 s. ISBN 9788073686765. info
  • Mathiex, J. Stručné dějiny Francie. Plzeň: Fraus, 2000. 128 s. ISBN 80-7238-097-4.
  • Fayet, A., Fayet M. Histoire de France tout simplement. Paris: Eyrolles, 2009. 481 s. ISBN 978-2-212-54391-9.
  • Rémond, E. Histoire de France racontée par les peintres. Paris: Bayard Jeunesse, 2004. 87 s. ISBN 9782747012881.
  • Ferro, M. Dějiny Francie. Praha: NLN, 2009. ISBN 978-80-7106-403-9.
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Aktivní účast, prostudování doporučené literatury, portfolio, ústní komentář vybrané události.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FJB_DF2