SP_GSV Genderově senzitivní vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petra Havlíková (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Havlíková
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 10:15–11:55 učebna 32; a Pá 31. 3. 7:30–14:40 učebna 36
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Cíle předmětu
Studující se naučí rozeznávat dopady genderových stereotypů a dalších typů znevýhodnění na vzdělávací proces a šířeji i na nerovnosti ve vzdělávání, seznámí se s obsahem pojmu genderově senzitivní pedagogika, naučí se techniky pro vedení výuky tak, aby na ní participovali všichni žáci a využívat takových obsahů, které reflektují životní zkušenosti a historii mužů i žen. Studující budou diskutovat a formovat vlastní názor na genderové aspekty ve vzdělávání a zpracují odborné práce na vlastní zvolená témata (např. problematiku genderově citlivých učebnic, možnosti většího zapojení dívek/chlapců do různých předmětů, problematiku genderových stereotypů při poradenství volby povolání a další). S externími odbornicemi a odborníky absolvují specializované workshopy zaměřené na kritickou reflexi témat jako je vzdělávání v oblasti sexuální výchovy, genderově senzitivní učební materiály, vliv společnosti na volbu povolání a další.
Osnova
 • 1. Genderové nerovnosti ve vzdělávání – horizontální a vertikální segregace ve vzdělávání, oborové rozdíly a jejich důsledky, dopady genderových nerovností ve vzdělávání, projevy genderovanosti vzdělávání na různých stupních. 2. Principy genderově senzitivní pedagogiky (obsah, aktivity, materiály) - základy genderově citlivého jazyka 3. Genderové stereotypy a diskriminační zobrazování žen a mužů (nejen) v učebnicích – analýza zobrazování žen a mužů v učebnicích, médiích a reklamě 4. Pedagogický přístup k dívkám a chlapcům – rozdíly v přístupu vyučujících, genderové stereotypy a jejich dopady, metody sebeevaluace vyučujících 5. Genderová tematika napříč předměty - okruhy a témata pro genderově citlivý přístup: Dějepis, výuka jazyků, matematika, fyzika, společenské vědy a další. Workshopy genderově citlivých metod. 6. Vybraná témata genderově citlivého vzdělávání – sezintivní učební materiály, přístup k dívkám a chlapcům ve výuce, komunikace genderově specifických témat (mýtus krásy, poruchy přijmu potravy, homofobie a transfobie)
Literatura
  povinná literatura
 • SLOBODA, Zdeněk. Mediální výchova a genderově citlivá pedagogika. Praha: gitA, 2008, s. 17-20. info
 • Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Edited by Irena Smetáčková. Praha: Otevřená společnost, 2007. 76 s. ISBN 9788087110003. info
  doporučená literatura
 • SMETÁČKOVÁ, Irena. Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity v průběhu základní školy. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 274 stran. ISBN 9788074192296. info
 • VALDROVÁ, Jana, Blanka KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ a Pavla PACLÍKOVÁ. Kultura genderově vyváženého vyjadřování. MŠMT, 2010. info
 • BABANOVÁ, Anna. Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. Edited by Helena Skálová. Praha: Gender Studies, 2008. 57 s. ISBN 9788086520285. info
 • Genderově citlivá výchova: kde začít? : příručka pro vyučující základních a středních škol, vydaná v rámci projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Edited by Anna Babanová - Jozef Miškolci. Praha: Žába na prameni, 2007. 151 s. ISBN 9788023987980. info
Výukové metody
seminář, diskuse, workshops, prezentace
Metody hodnocení
Skupinová seminární práce, Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2018 02:38, 26. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému