SZ6063 Antropologie lidské sexuality

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 4. 4. až Út 16. 5. Út 9:20–11:00 učebna 50
Předpoklady
! NOWANY ( Bi2BP_ALS Antropologie lidské sexuality )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 465 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student: vysvětlí sexuální dimorfismus ve vzhledu a chování člověka, porozumí vzorcům sexuálního a erotického chování, rituálům a institucím, je schopen diskutovat koncepty chování a respektování těchto daností a zvláštností při střetávání různých kultur v současném globalizujícím světě.
Osnova
 • 1. Biologie sexuality – fylogeneze a ontogeneze sexuálního chování člověka, tělesně pohlavní vývoj, reakce na čichové podněty. 2. Sexuální chování – identifikace, orientace, emoce, sexuální chování v dětství a dospívání, pohlavní hormony a sexualita. 3. Lidská přirozenost z kulturně antropologického hlediska. 4. Manželství – definice, formy, sexualita. 5. Incestní tabu a pravidla výběru partnerů. 7. Sexuální chování primátů a jeho význam pro vznik sexuality v evoluci hominoidů. 8. Kultura a genitálie – různorodost zvyklostí, mužská a ženská obřízka, kastrace, hemikastrace, piercing, depilace… 9. Monogamie, polygamie, polyandrie. Žárlivost, nevěra, válka spermií – strategie muže, strategie ženy. 10. Rodina – jádrová rodina a další formy, charakteristika, výhody, nevýhody, rozšíření.
Literatura
  doporučená literatura
 • Gray, P. B. (2013): Evolution and Human Sexuality. American Journal of Physical Anthropology, 57:94-118
 • OTOVÁ, Berta a Romana MIHALOVÁ. Základy biologie a genetiky člověka. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012. 227 s. ISBN 9788024621098. info
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 9788024712673. info
 • VANČATA, Václav, Marina VANČATOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10: Sexualita primátů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 92 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2865-3. info
 • VRHEL, František a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2821-1. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 68 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2822-X. info
 • SKUPNIK, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2840-8. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav. Lékařská sexuologie. [1. vyd.]. Praha: Nakladatelství odborné literatury H&H, 1991. 233 s. ISBN 8085467046. info
  neurčeno
 • • PLZÁK, Miroslav (2011). Taktika a strategie v lásce. Motto, 232 s. ISBN 978-80-7246-565-1
 • • BAKER, Robin (2005). Válka spermií. Jota. 296 s. ISBN 80-7217-363-4
 • • MORRIS, Desmond (1997)). Intimate Behavior: A Zoologist's Classic Study of Human Intimacy. Kodansha Globe. 393 s. ISBN: 3669363639
 • • Bishop, Clifford Osthelder, Xenia, ed. (2001): Sexualia: From Prehistory to Cyberspace. Köln am Rhein: Könemann Verlagsgesellschaft mbH.
 • MORRIS, Desmond. Lidský živočich : osobní pohled na lidský druh. Vyd. 1. V Praze: Euromedia Group, 1997. 223 s. ISBN 8071765295. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, čtení odborné literatury
Metody hodnocení
ústní hromadná rozprava
Informace učitele
Předmět bude vyučován v učebně č. 50 Pedagogické fakulty MU, Poříčí 9 od 4.4. v úterý v čase 9,20 - 11,00 hod.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.