AJ2204 Gramatika B

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ2204/01: Po 14:50–16:30 učebna 5, R. Jančaříková
AJ2204/02: Čt 13:00–14:40 učebna 6, R. Jančaříková
AJ2204/03: Čt 10:15–11:55 učebna 10, R. Jančaříková
AJ2204/04: St 14:50–16:30 učebna 51, R. Jančaříková
AJ2204/05: Čt 14:50–16:30 učebna 60, R. Jančaříková
AJ2204/06: Po 13:00–14:40 učebna 5, R. Jančaříková
Předpoklady
AJ2203 Gramatika A
B2 level of English
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course 'Grammar B' is designed for the 1st year students as a continuation of course Grammar A taught in the previous term. It summarises and develops the students' knowledge of English grammar.
The main objective of the course is to present grammar as a system and study it as a complex whole with focus on functions and meanings and provide the students with meaningful practice. The course builds on the students' knowledge of basic linguistic terminology, which they acquired in the previous course. At the end of the course students should be able to: compare sentences in terms of grammar and meaning; correct mistakes in sentences; provide explanations and examples of their own; analyze stretches of language and justify choices of structures, and identify the speaker's attitudes and intentions.
The course is based on 'A Student's Grammar of the English Language' by Sidney Greenbaum and Randolph Quirk . Topics discussed include: Nouns and determiners, pronouns, Adjectives and adverbs, Prepositions and Prepositional phrases, i.e. chapters 5,6,7,9.
Throughout the semester students are encouraged to link theory in the classroom to practice via practical tasks.
Osnova
 • 1. Nouns - introduction to the word class of the English noun; countability and meaning and their mutual influence; partitive constructions
 • 2. Determiners - introduction - characteristic features of determiners and their position in the noun phrase; more determiners in the same phrase (pre-determiners, central d., post-determiners)
 • 3. Articles - article use with common nouns - generic vs. specific reference, specific definite, specific indefinite; article use in fixed phrases
 • 4. Articles - with proper nouns - place names, geographical units, personal names, etc.
 • 5. Nouns - number - variable vs. invariable nouns, subject-verb agreement; comparison with Czech; typical mistakes due to interference with Czech
 • 6. Nouns - gender in English vs. Czech; dual, common gender, gender markers, people, animals; 's genitive vs. of construction; 's genitive with inanimates; time expressions
 • 7. Pronouns - introduction to the word class of pronouns and their types; personal pronouns
 • 8. Pronouns - demonstrative, reciprocal, reflexive pronouns, interrogative, relative (two types of relative clause)
 • 9. Pronouns - indefinite pronouns and the compounds
 • 10. Adjectives and adverbs - formation
 • 11. Adjectives and adverbs - comparison of adjectives and adverbs
 • 12. Adjectives and adverbs - position and order (attributive vs. predicative)
 • 13. Prepositions and prepositional phrases
Literatura
  povinná literatura
 • QUIRK, Randolph a Sidney GREENBAUM. A Student s Grammar of the English Language. 1. vyd. London: Longman, 1990. 490 s. ISBN 0-582-07569-6. info
 • CHALKER, Sylvia. A student's English grammar : workbook. First published. Harlow: Longman, 1992. 186 stran. ISBN 0582088194. info
  doporučená literatura
 • ALEXANDER, L. G. Longman English grammar. Edited by R. A. Close. London: Longman, 1988. x, 374. ISBN 0582558921. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • POVOLNÁ, Renata. Grammar. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 99 stran. ISBN 8021023112. info
 • HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use with answers : a self-study reference and practice book for advanced learners of English. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 340. ISBN 0521498694. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate. Harlow: Longman, 1999. 319 s. ISBN 0-582-40018-X. info
 • SIDE, Richard a Guy WELLMAN. Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency : fully updated for the revised CPE. Harlow: Longman, 2002. 288 s. ISBN 0582518210. info
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Oxford: Oxford University Press, 1991. Nestr. ISBN 0194274039. info
Výukové metody
Group work, pair work, class discussions, written tests, written assignments, online project.
Metody hodnocení
Requirements: self-study, all required homework, 2 progress tests , Moodle self tests and one contribution to the Forum. (for details, see the moodle course).
Methods: lectures, class and group discussions, pair work, homework, online project (contributions to the Forum)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1742
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.