FJ3032 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 16:40–18:20 učebna 56
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je hlubší poznání některých témat francouzské literatury 20. století a práce s literárním textem různých žánrů (Beauvoir, Simenon, Duras, Penac, Modiano, Le Clézio, Echenoz, Schmitt, Nothomb a další). Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen rozpoznat jednotlivé literární směry daného období, seřadit je chronologicky a srovnat je mezi sebou. Pro kurz byl vypracován e-learningový materiál názvem Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. stoleté, který je dostupný na: http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1616
Osnova
  • Práce s vybranými texty výše uvedených kapitol.
Literatura
  • KYLOUŠEK, P. Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 320 s. ISBN 80-210-2991-9.
  • BARBERIS, D., RINCÉ, D. Langue et Littérature, anthologie XIXe et XXe siècles. 1. vyd. Paris : Nathan, 1992. 544 s. ISBN 2.09.172034.0
  • ŠRÁMEK, J. Přehled dějin francouzské literatury. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 80-210-1584-5.
  • LEMAITRE, H. Dictionnaire Bordas de littérature française. 1. vyd. Paris : Bordas, 1985. 850 s. ISBN 2-04-016169-4.
  • RINCE, D. Littérature, textes et documents, XIXe sicle. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1986. ISBN 2-09-178861-9.
  • LECHERBORNNIER, D. Littérature, textes et documents, XXe sicle. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1989. 896 s. ISBN 209-178863-5.
  • ŠRÁMEK, Jiří. Přehled dějin francouzské literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 80-210-1584-5. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student na základě četby cizojazyčného textu některého ze současných francouzských autorů vypracuje metodický list, ve kterém představí daný titul a jeho využití ve výuce francouzského jazyka pro pokročilejší studenty.Práce musí být vyučujícím přijata jako vyhovující. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.