FJ3032 Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ3032/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Bakešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je hlubší poznání některých průřezových témat francouzské literatury 20. století a práce s literárním textem různých žánrů a různých autorů (např. Beauvoir, Simenon, Duras, Penac, Modiano, Le Clézio, Echenoz, Schmitt, Nothomb a další).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen rozpoznat jednotlivé literární směry daného období, seřadit je chronologicky a srovnat je mezi sebou.
Osnova
 • Práce s vybranými texty výše uvedených kapitol.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury : od počátku po současnost. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. s. 740-145. ISBN 9788072945658. info
  doporučená literatura
 • LECHERBORNNIER, D. Littérature, textes et documents, XXe sicle. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1989. 896 s. ISBN 209-178863-5.
 • LEMAITRE, H. Dictionnaire Bordas de littérature française. 1. vyd. Paris : Bordas, 1985. 850 s. ISBN 2-04-016169-4.
 • KYLOUŠEK, P. Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 320 s. ISBN 80-210-2991-9.
 • - DÉCOTE, G. (1991) Itinéraires littéraires, XXe. Tome I, 1900-1950. Paris: Hatier.
 • - DÉCOTE, G. (1991) Itinéraires littéraires, XXe. Tome II, 1950-1990. Paris: Hatier.
 • VIART, Dominique a Bruno VERCIER. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. Edited by Franck Évrard. 2nd éd., augm. Paris: Bordas, 2008. 543 s. ISBN 9782047309476. info
 • DYTRT, Petr, Jovanka ŠOTOLOVÁ a Ladislav VÁCLAVÍK. Současná francouzská literatura (Překlad z francouzštiny). 2008. vyd. Praha: Garamond, 2008. 564 s. Francouzská knihovna. ISBN 978-80-7407-034-1. URL info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů, aktivní účast (70%), seminární práce na jedno zvolené téma.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student na základě četby cizojazyčného textu některého ze současných francouzských autorů vypracuje metodický list, ve kterém představí daný titul a jeho využití ve výuce francouzského jazyka pro pokročilejší studenty.Práce musí být vyučujícím přijata jako vyhovující. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací. Pro kurz lze využít také jako jeden ze zdrojů e-learningový materiál dr. Poučové s názvem Vybrané kapitoly z francouzské a frankofonní literatury 20. století, který je dostupný na: http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1616
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FJ3032