SP4MP_2AB2 Angličtina pro speciální pedagogy - D

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Dvořáková (pomocník)
Garance
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4MP_2AB2/01: Út 8:25–10:05 učebna 10, G. Hublová
SP4MP_2AB2/02: St 11:10–12:50 učebna 57, G. Hublová
SP4MP_2AB2/03: St 8:25–10:05 učebna 57, G. Hublová
Předpoklady
SP4MP_1AB2 Eng. for Special Educators - C
A pass in SP4MP_1AB2 English for Special Educators - C. (Úspěšně absolvovaný předmět SP4MP_1AB2 Angličtina pro speciální pedagogy - C.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course mission is to develop students' receptive (reading, listening) and productive (speaking, writing) language skills and to enhance their grammar and vocabulary knowledge at level B2 by means of academic topics relating to the sphere of special needs education. At the end of the course, students can succesfully participate in a spoken interaction dealing with issues relating to special needs education, use selected SNE terminology with natural and sophisticated control, and show a good command of selected grammar structures. They can understand both written and spoken academic texts at level B2, and can write a Master's thesis abstract plus literature review.
Osnova
 • SNE topics/issues: Intellectual disabilities. Specific learning difficulties. Autism spectrum disorders. Behavioural disorders (ADHD, ODD and CD). Mental health. Current cure methods. Career opportunities for special teachers/special educators. Academic skills: Academic writing - writing a thesis abstract + literature review; writing a CV + cover letter. Grammar/general vocabulary development: conditionals; articles; countable and uncountable nouns; some, any, no…; reported speech; sentence transformations III; prepositional phrases; transitional expressions; phrasal verbs.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials designed for teaching ESP.
  doporučená literatura
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • SEAL, Bernard. Academic encounters : reading, study skills, and writing : content focus, human behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, xx, 220. ISBN 0521476585. info
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003, 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999, 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Grammar for first certificate with answers : self-study grammar reference and practice. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, xii, 259. ISBN 9780521690874. info
 • CRAVEN, Miles. Listening extra : a resource book of multi-level skills activities. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 136 s. ISBN 0521754623. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes (activities developing language skills and grammar/vocabulary knowledge at level B2: listening and reading tasks, grammar and vocabulary practice, pair/group/class discussions and other kinds of speaking activities, collaborative writing, providing peer-feedback, etc.).
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Attendance (only two classes can be missed), completed in-term tasks/home preparation for classes, active participation in classes; 2) Submitted writing assignments: Master's thesis abstract + literature review of Master's thesis sources in English (must be submitted prior to the oral part of the exam); 3) Exam: 2 parts: A) written (parts: listening, reading comprehension, use of English, writing, SNE terminology); level B2. Total: 70 marks; PASS MARK = 65 % B) Oral – A) monologue + B) spoken interaction between two students. Total: 30 marks; PASS MARK = 65 % In order to be allowed to sit the final exam, students must complete all in-term assignments and meet all deadlines. The oral part of the exam can be taken only by students who have passed the written part. Ústní část zkoušky mohou absolvovat výhradně ti studenti, kteří splní její písemnou část.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Dopustí-li se student při skládání testu nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek ("taháků", komunikačních zařízení aj.), opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, vyučující může studenta vykázat z učebny s hodnocením "neprospěl". V případě závažného přestupku bude dán podnět disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/SP4MP_2AB2