SPk118 Surdopedie – základy oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/1.3. 16 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk118/OS01: So 24. 2. 13:55–20:10 učebna 35, So 17. 3. 7:30–14:40 učebna 35, P. Pitnerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se bude po absolvování orientovat v oboru surdopedie; bude umět definovat osobu se sluchovým postižením; osvojí si základní znalosti v oblasti možností komunikace sluchově postižených; bude schopen vyjmenovat základní kompenzační pomůcky pro sluchově postižené a bude znát systém péče o sluchově postižené v ČR, včetně systému vzdělávání sluchově postižených.
Osnova
  • Klasifikace sluchových vad, historický vývoj péče o sluchově postižené, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchových vad, důsledky sluchové vady a psychologické zvláštnosti sluchově postižených, jazykové kompetence sluchově postižených, komunikační formy, logopedická péče u sluchově postižených, sluchová protetika a kompenzační pomůcky, reedukace sluchu a řeči u dětí a dospělých s vadami sluchu, včasná intervence u sluchově postižených, komplexní péče o sluchově postižené, systém vzdělávání u sluchově postižených, integrace a možnosti socializace sluchově postižených, profesní uplatnění, tlumočení sluchově postiženým, sluchová vada a přidružené postižení, hluchoslepota.
Literatura
    povinná literatura
  • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra. 375 stran. ISBN 9788090386327. 2014. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál. 159 s. ISBN 9788026200840. 2012. info
  • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Logopedie & surdopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury. 118 stran. ISBN 9788073151362. 2007. info
    doporučená literatura
  • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál. 191 stran. ISBN 9788026209447. 2015. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.