SZ6643 Theory and Practice of School

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:50–16:30 kancelář vyučujícího
Předpoklady
NOW ( SZ6642 School Education )&&! NOWANY ( SZ6043 Teorie a praxe školy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
In the course students previous knowledge and experience from School Pedagogy will be deepened and systematised. The course is an introduction into study of the school, offers theoretical background and application for school practice. Students will master basic concepts of the theory of school and is able to apply them when describing, analysing and evaluating the school as institution and organisation.
Výstupy z učení
Learning outcomes of the course unit: student is able (a) to characterise educational environment of the school where she or he absolved her or his teaching practice; (b) to justify on practical examples the criteria of school quality in the context of teaching; (c) to design and implement criteria for the school self-evaluation, (d) to provide examples of good and not good practice in using evaluation methods.
Osnova
  • Syllabus: 1.-2. Reasons for establishing school, the role of school in society 3.-4. School and its history 5.-6. School as institution and organisation: management, leadership, governance 7.-8. School as learning organisation: evaluation, development, quality assurance 9.-10. People in school: professional communities 11.-12. School for future: future for school
Literatura
    doporučená literatura
  • Connelly, F. M. (2007). (Ed.). The SAGE handbook of curriculum and instruction. Thousand Oaks: SAGE.
  • Petty, G. (2009). Evidence-based teaching: A practical approach. Cheltenham: Nelson Thornes.
Výukové metody
Learning activities and teaching methods used at seminars: group discussion, problem solving, independent study of professional (research-based) literature, processing and presentation of theses; the performance of ongoing tasks.
Metody hodnocení
The course ended with a credit. Credit is given for systematic and regular work in the seminar lessons and coninuous preparation of essays based on studying professional literature given by the teacher.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019.