DEkPVH Pomocné vědy historické

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1.7. 20k. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. (přednášející), Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Petr Sedláček (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 12. 4. 8:00–17:50 učebna 78, Pá 3. 5. 8:00–17:50 učebna 72
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentovi základní znalosti z oblasti pomocných věd historických: paleografie, diplomatika, sfragistika, kodikologie, genealogie, numizmatika a chronologie.
Výstupy z učení
Osvojí si základní znalosti o pomocných vědách historických. Je schopen přečíst starý text, určit typ písemnosti, blazonovat erb, identifikovat minci. Orientuje se v základní literatuře k pomocným vědám historickým.
Osnova
  • Úvod do pomocných věd historických. Definice disciplín. Heraldika. Česká státní heraldika. Paleografie. Diplomatika. Sfragistika. Kodikologie, iluminované rukopisy české provenience. Chronologie. Numizmatika.
Literatura
    povinná literatura
  • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. Vyd. 2. dopl. a rozš., v H. Jinočany: H & H, 1994. 448 s. ISBN 808546747X. info
Výukové metody
Přednáška. Četba středověkých a raně novověkých textů. Převody datovaní. Blazony erbů.
Metody hodnocení
Písemný znalostní test. Blazon erbu. Identifikace mince. Přepis textu.
Informace učitele
Předmět poskytuje základní informace o PVH s důrazem na jejich části využitelné při pedagogické činnosti budoucího učitele.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.