SPkK00 Alternativní a augmentativní komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPkK00/Kombi01: So 9. 3. 8:00–15:50 učebna 54, So 16. 3. 8:00–15:50 učebna 54, So 13. 4. 8:00–15:50 učebna 52, Pá 10. 5. 8:00–15:50 učebna 60, B. Chleboradová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou alternativní a augmentativní komunikace, cílovou skupinou uživatelů a charakteristikou komunikační systémů užívaných v naší i zahraniční praxi, včetně problematiky výběru vhodného komunikačního systému.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy:  student má přehled o možnostech využití systémů AAK a jejich klasifikaci, systémech užívaných v naší praxi;  zná principy komunikace prostřednictvím systémů AAK, facilitačních technikách;  orientuje se v oblastech, které je třeba zhodnotit při výběru vhodného komunikačního systému.
Osnova
  • Vymezení problematiky AAK, dělení a klasifikace systémů. Charakteristika a cílová skupina uživatelů.  Komunikační pas a jeho skladba.  Charakteristika a využití systémů – piktogramy, komunikační deník a tabulka.  Charakteristika a využití systému – Znak do řeči.  Charakteristika a využití systémů VOKS.  Charakteristika a využití systémů – sociální a globální čtení.  Technické pomůcky a software užívaný v oblasti alternativní a augmentativní komunikace.  Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dětí a žáků.  Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dospělých.  Problematika výběru vhodného komunikačního systému. Techniky facilitace – komunikace s uživatelem AAK.  Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti logopedické intervence u dětí, žáků s narušenou komunikační schopností.  Koncepce pomůcek AAK – komunikační deníky a tabulky.  Prezentace pomůcek, diskuse.
Literatura
  • LITERATURA JE UVEDENA NÍŽE
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktická cvičení
Metody hodnocení
1. Písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 75% správných odpovědí) 2. Ústní zkouška spojená s prezentací AAK pomůcky. Požadována je 70% účast ve výuce.
Informace učitele
Povinná literatura Bočková, B. (2015) Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace: učební text. Brno: Masarykova univerzita (online: pdf). Doporučená literatura Janovcová, Z. (2003) Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Šarounová, J. (2014) Metody alternativní a augmentativní komunikace. 1. vyd. Praha: Portál. Kubová, L (1996) Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.