SPkK00 Alternativní a augmentativní komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPkK00/Kombi01: Pá 25. 3. 8:00–13:50 učebna 52, Pá 1. 4. 8:00–13:50 učebna 52, Pá 6. 5. 14:00–19:50 učebna 53, Pá 13. 5. 14:00–19:50 učebna 52, B. Chleboradová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou alternativní a augmentativní komunikace, cílovou skupinou uživatelů a charakteristikou komunikační systémů užívaných v naší i zahraniční praxi, včetně problematiky výběru vhodného komunikačního systému.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy:  student má přehled o možnostech využití systémů AAK a jejich klasifikaci, systémech užívaných v naší praxi;  zná principy komunikace prostřednictvím systémů AAK, facilitačních technikách;  orientuje se v oblastech, které je třeba zhodnotit při výběru vhodného komunikačního systému.
Osnova
 • Vymezení problematiky AAK, dělení a klasifikace systémů. Charakteristika a cílová skupina uživatelů.  Komunikační pas a jeho skladba.  Charakteristika a využití systémů – piktogramy, komunikační deník a tabulka.  Charakteristika a využití systému – Znak do řeči.  Charakteristika a využití systémů VOKS.  Charakteristika a využití systémů – sociální a globální čtení.  Technické pomůcky a software užívaný v oblasti alternativní a augmentativní komunikace.  Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dětí a žáků.  Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dospělých.  Problematika výběru vhodného komunikačního systému. Techniky facilitace – komunikace s uživatelem AAK.  Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti logopedické intervence u dětí, žáků s narušenou komunikační schopností.  Koncepce pomůcek AAK – komunikační deníky a tabulky.  Prezentace pomůcek, diskuse.
Literatura
  povinná literatura
 • BOČKOVÁ, Barbora. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-7896-3. 2015. URL info
  doporučená literatura
 • ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vydání první. Praha: Portál. 150 stran. ISBN 9788026207160. 2014. info
 • Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. Edited by Zora Janovcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 48 s. ISBN 8021032049. 2003. info
  neurčeno
 • ZIKL, Pavel. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Vyd. 1. Praha: Grada. 127 s. ISBN 9788024738529. 2011. URL info
 • KUBOVÁ, Libuše, Zuzana PAVELOVÁ a Ivana RÁDKOVÁ. Znak do řeči. Praha: Tech-Market. 87 s. ISBN 8086114236. 1999. info
 • KUBOVÁ, Libuše. Piktogramy : učebnice. Praha: Tech-Market. 49 l. ISBN 8086114007. 1997. info
 • KUBOVÁ, Libuše. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market. 45 s., [17. ISBN 80-902134-1-3. 1996. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktická cvičení, domácí příprava - tvorba pomůcky AAK - informace k její tvorbě budou diskutovány při prvním setkání
Metody hodnocení
1. Písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 75 % správných odpovědí) 2. Ústní zkouška spojená s prezentací AAK pomůcky. Požadována je 70% účast ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.