FC6011 Internacionalizace studia Učitelství odborných předmětů pro SŠ

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC6011/Kombi01: So 15. 2. 8:00–9:50 učebna 5, So 29. 2. 16:00–17:50 učebna 5, T. Miléř, P. Sládek, J. Šibor
FC6011/Prez01: Čt 12:00–12:50 laboratoř 84, T. Miléř, P. Sládek, J. Šibor
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako seminář k procvičování cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština aj.) pro oblast odborného vzdělávání. Studenti budou pracovat s tištěnými odbornými texty, s informačními a komunikačními technologiemi, ale procvičí i svůj mluvený projev.
Výstupy z učení
Studenti vypracují seminární práci na dané téma související s jejich odborným zaměřením. Dále se předpokládá aktivní účast na seminářích
Osnova
  • 1. Odborná terminologie 2. Specifika psaného odborného textu 3. Specifika cizojazyčné ústní komunikace 4. Popis grafů, schémat a obrázků 5. Prezentování na konferencích a jiných akcích 6. Možnosti zahraničních cest v rámci studijních programů a pracovních příležitostí 7. Moderní technické prostředky 1 (textové editory, automatické opravy, překladače) 8. Moderní technické prostředky 2 (vyhledávání informací) 9. Moderní technické prostředky 3 (prostředky komunikace) 10 Moderní technické prostředky 4 (video, YouTube) 11. Moderní technické prostředky 5 (tvorba titulků, editory) 12. Moderní technické prostředky 6 (tvorba prezentace)
Literatura
    doporučená literatura
  • KUPKA, Ivan. Jak úspěšně studovat cizí jazyky. Translated by Dagmar Krtičková. 2., aktualizované a rozší. Praha: Grada Publishing, 2012. 169 stran. ISBN 9788024743875. info
Výukové metody
přednáška, praktický seminář, samostudium
Metody hodnocení
individuální projekt, pohovor v cizím jazyce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.