NJ021 Jazyková cvičení z němčiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Mgr. Bc. Adéla Straková (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ021/Kombi01: Pá 14. 2. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 21. 2. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 28. 2. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 6. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 13. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 20. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 27. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 3. 4. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 17. 4. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 24. 4. 10:00–11:50 učebna 63, A. Straková
NJ021/Prez01: Čt 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Straková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Das Ziel des Kurses ist es, Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben) zu entwickeln und Redemittel (Ausprache, Wortschatz, Grammatik) auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu erwerben. Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Der Absolvent hat erworben: • Grundlagen der korrekten deutschen Aussprache • Wortschatz und Grammatik der gelernten Lektionen Der Absolvent hat Sprachfertigkeiten auf der Ebene A2 entwickelt. Absolvent má osvojeny • základy správné německé výslovnosti • slovní zásobu probraných lekcí • gramatiku probraných lekcí Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na úrovni A2.
Osnova
  • Behandlung der Lektionen 16-18 des Lehrwerkes DaF Kompakt neu A2 (Klett) Pozn: Kurz je nabízen všem studentům MU. Lze předpokládat, že někteří studenti již mají osvojeny elementární základy němčiny, výuka proto proběhne ve zrychleném tempu. Případné nedostatky v základech budou kompenzovány poskytnutím dostatečného množství doplňujícího cvičebního materiálu.
Literatura
    povinná literatura
  • BRAUN, Birgit, Margit DOUBEK, Nadja FÜGERT, Ondřej KOTAS, Martina LANGERMANN, Martina NIED CURCIO, Ilse SANDER, Nicole SCHÄFER, Kathrin SCHWEIGER, Ulrike TREBESIUS-BENSCH, Rosanna VITALE a Maik WALTER. DaF kompakt neu A2 : Kurs- und Übungsbuch. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2016. 212 stran. ISBN 9783126763141. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Test. Důraz je kladen na aplikaci znalostí jazykových prostředků v dovednostech, ověření úrovně této aplikace je součástí souborné zkoušky na konci 2. semestru. Test. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss dieses Kurses: Abschlusstest zu HV, LV, Wortschatz und Grammatik. Dies wir am Ende des zweiten Semesters im Rahmen einer Gesamtprüfung getestet.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.