SP_DPp Diplomová práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát diplomovou práci na katedře speciální pedagogiky. Typicky ve druhém semestru magisterského navazujícího studia, nebo v osmém semestru dlouhého (pětiletého) magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu SP_DPp jsou konzultace k projektu uvažované diplomové práce. Student průběžně zpracovává projekt diplomové práce, probíhá přípravná činnost.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student připraven k zahájení tvorby diplomové práce.
Osnova
  • Průběžné konzultace k projektu a přípravě diplomové práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. 2009. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál. 407 s. ISBN 8073670402. 2005. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido. 207 stran. ISBN 8085931796. 2000. info
    neurčeno
  • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. 270 s. ISBN 9788071845690. 1998. info
  • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido. 130 s. ISBN 808593115X. 1996. info
Výukové metody
Teoretická i praktická příprava projektu diplomové práce.
Metody hodnocení
Odevzdání projektu diplomové práce. Zápočet.
Informace učitele
Další nformace vždy upřesní vedoucí diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.