SPk520 Odborná praxe souvislá 2 - L, S

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPk519 Odborná praxe souvislá 1 - L, S
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je se seznámení se strukturou žáků, klientů. Studentky a studenti budou provádět asistentské práce na pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.
Výstupy z učení
Prohloubení znalostí o metodách práce s žáky/klienty a v dokumentaci pracoviště.
Osnova
 • Odborná praxe souvislá 2 je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.
Literatura
  povinná literatura
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. Brno: Paido, 1998. 74 stran. ISBN 8085931567. info
  doporučená literatura
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s. r. o., 2008. s. 254-259, 5 s. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele. In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 143-145. ISBN 80-86633-67-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů : sborník z mezinárodního pracovního semináře konaného dne 9. prosince 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Edited by Tomáš Janík - Jiří Havel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 239 s. ISBN 8021038845. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, roč. 2004, 3/4, s. 58-62. ISSN 1335-5589. info
  neurčeno
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
Praktické činnosti v terénu dle zvolené specializace.
Metody hodnocení
Odevzdání vypracované zprávy z praxe a zadaných formulářů. Zápočet.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk520