TI1012 Didaktika praktických činností - kovy

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI1012/01: St 8:00–9:50 učebna 46, P. Vybíral
Předpoklady
TI1008 Materiály a technologie - kovy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní schopnosti a dovednosti úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v praktickém vyučování a osvojit si vědomosti a dovednosti pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky. Současně se seminář zaměřuje na technologie zpracování kovů a na aplikaci získaných didaktických znalostí do praktického vyučování.
Výstupy z učení
Studenti: Realizují náměty podle výkresové dokumentace. Navrhují a popisují nářadí a nástroje pro realizaci výrobků. Osvojí si základní vědomosti a dovednosti při práci s nářadím a nástroji. Navrhují vhodné vyučovací metody a organizační formy v praktickém vyučování. Vytvoří vlastní technologický postup při realizaci námětů. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny práce v praktickém vyučování. Definují výukové cíle, klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy při realizaci námětů.
Osnova
  • Sylabus semináře: 1. a 2. týden: Technologie ručního zpracování kovů, tvorba technologického postupu, zásady tvorby výkresové dokumentace v praktickém vyučování, příprava a realizace semestrálního projektu. 3. a 4. týden: Technologie tváření materiálu (ohýbání, kování) - realizace námětů podle výkresové dokumentace 5. a 6. týden: Technologie obrábění materiálu (pilování, vrtání, řezání závitů) - realizace námětů podle výkresové dokumentace 7. a 8. týden: Technologie dělení materiálu (řezání, stříhání, děrování) - realizace námětů podle výkresové dokumentace. 9. a 10. týden: Povrchová úprava kovů (lakování, pokovování, leštění) - realizace námětů podle výkresové dokumentace. 11. a 12. týden: Technologie spojování materiálu (nýtování, pájení, šroubové spoje, lepení) - realizace námětů podle výkresové dokumentace.
Literatura
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. aktualizace 2009. Praha: Raabe, 2009. 200 s. info
  • STIBOR, Karel, Zdeněk DOSEDLA a Jiří DVOŘÁČEK. Praktikum materiálů a technologie kovů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 101 s. ISBN 8021030771. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Studenti vytvoří portfolio námětů z kovů, zpracují didaktické listy pro práci s kovy a realizují tematicky zaměřený semestrální projekt s kompletní technickou a výkresovou dokumentací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.