DCJA012 Sociolinguistics

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
C1 and above level of English language proficiency. The subject is offered to all doctoral students.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject Sociolinguistcs is to provide students with an overview of the discipline exploring the relationship between language and society, as well as with an understanding of how sociolinguistics is done and how it can be applied in the field of foreign language teaching didactics. The students will be introduced to the main concepts, research topics and research methods of the four main strands in Sociolinguistics, i.e. ethnography of communication, variationist sociolinguistics, interactional sociolinguistics and sociology of language, which would enable them to apply the knowledge gathered in their research and pedagogical practice.
Výstupy z učení
Students will be able to understand and use relevant sociolinguistic terminology, to analyse and discuss sociolinguistic phenomena and the relationship between language and society, to identify language devices reflecting the influence of various social and cultural variables in spoken and written interaction, to apply quantitative and interpretative methods of analysis in sociolinguistics research and to use this knowledge for research and pedagogical purposes.
Osnova
 • The subject Sociolinguistics is part of the linguistics part of the study programme. Its aim is to provide students with an overview of the discipline exploring the relationship between language and society, as well as with an understanding of how sociolinguistics is done and how it can be applied in the field of foreign language teaching didactics. The theoretical background of the course is based on the concepts, topics and methods of the four main strands in Sociolinguistics, i.e. ethnography of communication, variationist sociolinguistics, interactional sociolinguistics and sociology of language. The focus is on the issues of communicative competence, language standardisation, situational and social variation in language, multilingualism, language planning and the role of language in interaction for the construction of the identity of the speaker. Main topics: models of language interaction in society; language varieties and their development; language birth; development and death (lingua franca, pidgin, creole); language as code, diglossia, bilingualism, multilingualism; the use of language for constructing an identity in relation to age, ethnicity, gender, education and social status; language as a tool of power; language policy and language planning depending on culture and society.
Literatura
  povinná literatura
 • MEYERHOFF, Miriam. Introducing sociolinguistics. 2nd ed. London: Routledge. xxv, 341. ISBN 9780203874196. 2011. info
 • STOCKWELL, Peter. Sociolinguistics : a resource book for students. 2nd ed. London: Routledge. xv, 254. ISBN 9780415401265. 2007. info
 • SPOLSKY, Bernard. Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. xiii, 128. ISBN 0-19-437211-1. 1998. info
  doporučená literatura
 • Sociolinguistics and language education. Edited by Nancy H. Hornberger - Sandra McKay. Bristol: Multilingual Matters. xx, 571 p. ISBN 9781847692849. 2010. info
 • MILROY, Lesley a Matthew GORDON. Sociolinguistics : method and interpretation. 1st publ. Malden, Ma: Blackwell. xv, 261 s. ISBN 0-631-22224-3. 2003. info
 • Sociolinguistics : the essential readings. Edited by Christina Bratt Paulston - G. Richard Tucker. Malden, Mass.: Blackwell Publishing. xviii, 502. ISBN 0631227172. 2003. info
 • WARDHAUGH, Ronald. An introduction to sociolinguistics. 4th ed. Malden: Blackwell. vi, 408 s. ISBN 0-631-22540-4. 2002. info
 • The handbook of discourse analysis. Edited by Deborah Schiffrin - Deborah Tannen - Heidi Ehernberger Hamilton. 1st pub. Oxford: Blackwell. xx, 851. ISBN 9780631205951. 2001. info
 • Language in society : an introduction to sociolinguistics. Edited by Suzanne Romaine. 2nd ed. New York: Oxford University Press. xi, 268. ISBN 9780198731924. 2000. info
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico. 243 s. ISBN 80-85839-24-5. 1998. info
 • HYMES, Dell H. Foundations in sociolinguistics :an ethnographic approach. London: Tavistock Publications. x, 248 ;. ISBN 0-422-74810-2. 1977. info
Výukové metody
lecture, class discussion, presentation
Metody hodnocení
Oral Exam. Seminar work. Presentation. Debate, assessment of the submitted seminar work and the presentation delivered during contact session. Before the oral exam, each student submits a seminar paper on a chosen sociolinguistics topic related to his/her dissertation with application of foreign language teaching didactics.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=144
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2023.