JVp015 Angličtina pro speciální pedagogy - A

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D. (přednášející)
Daniel Gerrard, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Miryana Georgieva Slavíková (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp015/01: Po 10:00–11:50 učebna 59, M. Slavíková
JVp015/02: Po 14:00–15:50 učebna 33, D. Hochmanová
JVp015/03: Út 16:00–17:50 učebna 63, D. Hochmanová
JVp015/04: St 8:00–9:50 učebna 59, M. Slavíková
JVp015/05: Út 12:00–13:50 učebna 63, M. Slavíková
JVp015/07: Po 12:00–13:50 učebna 33, M. Slavíková
JVp015/08: St 11:00–12:50 učebna 58, M. Slavíková
JVp015/09: Po 16:00–17:50 učebna 6, D. Gerrard
JVp015/10: Út 14:00–15:50 učebna 59, D. Gerrard
Předpoklady
JVp001 Entrance test A2 || JVk001 Vstupní test A2 - AJ || JV001 Entrance test A2
Úspěšně absolvovaný předmět JVp001 Vstupní test A2 - AJ.
Dalším předpokladem pro zapsání tohoto předmětu, který je vyučován na úrovni B1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky),je znalost anglického jazyka minimálně na úrovni A2+ a výše.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course English for Special Educators A is to develop and consolidate students' language skills and help them to achieve B1 level in all language skills(listening, reading, speaking, writing). During the course students will revise grammar and vocabulary connected to their field of study (on B1 level). Furthermore, students will develop some academic skills in English (oral presentation, academic writing, supporting arguments, discussions, etc.), as well as the basics of specialist vocabulary focused on special needs terminology.
Výstupy z učení
By the end of the course, the students will be able to: understand specialist vocabulary connected to the topic of education and their field of study at B1 level of the CEFR; introduce themselves/their field of study/professional goals; share their ideas and discuss different issues associated with the topic of education; show a good command of selected grammar structures at B1 level of the CEFR
Osnova
  • SP4BP_1AB1 English for Special Educators A
  • Topics: Education – the System of Education in the CR/other countries, Primary/Secondar/Tertiary Education, Current Problems in Schools, Introduction to Special Needs Terminology, Specific learning difficulties
  • Grammar:: 1) Present simple x continuous. 2) Past simple x continuous. 3) Present perfect. 4) Expressing future 5) Comparatives, superlatives. 6) Adjectives (-ed, –ing) 7) Present/past simple passive. 8) Modal verbs. 9) Word order.
Literatura
    povinná literatura
  • E-learning resources in IS.MUNI.CZ
    neurčeno
  • CRAVEN, Miles. Listening extra : a resource book of multi-level skills activities. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 136 s. ISBN 0521754623. info
Výukové metody
100-minute seminars, activities and tasks developing students' language skills and competencies, class and group discussions, grammar and vocabulary practice, mind mapping, presentation and soft skills practice, opinion and information sharing,etc.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Active participation in lessons and careful home preparation for each lesson + attendance - 2 absences admitted 2) In-term assignments The student who has not completed all requirements(including active participation) during the semester cannot be credited.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné úkoly. V případě nápadných rozdílů mezi úrovní odevzdaných úkolů a výkony studenta/-ky ve výuce může dojít k přezkoušení.
Předmět je vyučován každoročně.
navazující předmět: JVp016.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.