JVp015 Angličtina pro speciální pedagogy - A

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (přednášející)
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Miryana Georgieva Slavíková (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
JVp001 Entrance test A2 || JVk001 Vstupní test A2 - AJ
Úspěšně absolvovaný předmět JVp001 Vstupní test A2 - AJ.
Dalším předpokladem pro zapsání tohoto předmětu, který je vyučován na úrovni B1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky),je znalost anglického jazyka minimálně na úrovni A2+ a výše.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Podmínkou zápisu je úspěšné absolvování předmětu JVp001. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course English for Special Educators A is to develop and consolidate students' language skills and help them to achieve B1 level in all language skills(listening, reading, speaking, writing). During the course students will revise grammar and vocabulary connected to their field of study (on B1 level). Furthermore, students will develop some academic skills in English (oral presentation, academic writing, supporting arguments, discussions, etc.), as well as the basics of specialist vocabulary focused on special needs terminology.
Výstupy z učení
By the end of the course, the students will be able to: understand specialist vocabulary connected to the topic of education and their field of study at B1 level of the CEFR; introduce themselves/their field of study/professional goals; share their ideas and discuss different issues associated with the topic of education; show a good command of selected grammar structures at B1 level of the CEFR
Osnova
 • SP4BP_1AB1 English for Special Educators A
 • Topics: Education – the System of Education in the CR/other countries, Primary/Secondar/Tertiary Education, Current Problems in Schools, How to Become a Successful Teacher – character traits and responsibilities, Introduction to Special Needs Terminology, Specific learning difficulties
 • Grammar:: 1) Present simple x continuous. 2) Past simple x continuous. 3) Present perfect. 4) Expressing future 5) Comparatives, superlatives. 6) Adjectives (-ed, –ing) 7) Present/past simple passive. 8) Modal verbs. 9) Word order.
Literatura
  povinná literatura
 • E-learning resources in IS.MUNI.CZ
  neurčeno
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
 • NAYLOR, Helen a Raymond MURPHY. Essential grammar in use supplementary exercises : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 106 s. ISBN 052146997X. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521532892. info
 • Hashemi, Louise. Cambridge Practice Tests for PET 1. Cambridge University Press,
 • Cambridge preliminary English Test 1 - 5. Cambridge University Press.
 • CRAVEN, Miles. Listening extra : a resource book of multi-level skills activities. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 136 s. ISBN 0521754623. info
Výukové metody
90-minute seminars, activities and tasks developing students' language skills and competencies, class and group discussions, grammar and vocabulary practice, mind mapping, presentation and soft skills practice, opinion and information sharing,etc.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Active participation in lessons and careful home preparation for each lesson + attendance - 2 absences admitted 2) Oral presentation 3) Mid-term test 4) Written assignment 5) Final credit test (passmark - 65%) The student who has not completed all requirements(including active participation) during the semester cannot be credited.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Dopustí-li se student při skládání průběžného nebo zápočtového testu nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek, opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, vyučující může takového studenta vykázat z učebny a hodnotit "N".
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Jazykový kurz na úrovni B1 SERRJ (není určen pro začátečníky).
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.