OVp027 Sociologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp027/01: Út 10:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), B. Vacková
OVp027/02: Čt 16:00–17:50 učebna 38, B. Vacková
OVp027/03: Út 16:00–17:50 učebna 36, B. Vacková
OVp027/04: Út 8:00–9:50 učebna 2, B. Vacková
Předpoklady
OVp024 Sociologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semestr bude rozdělen do dvou tematických bloků: v jeho úvodu budou studující seznámeni se základními metodami sociologického výzkumu, jejichž znalost bude prohlubována při seminárních cvičeních navazujících na tento kurz. Druhým blokem semestru bude seznámení se základními sociologickými směry a paradigmaty a vybranými klasiky sociologické literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl mít student schopnost kriticky hodnotit společenské problémy a aplikovat sociologické koncepty a znalosti při vlastní pedagogické praxi. Bude umět rozpoznat relevantní odborný výzkum.
Osnova
 • 1.Metodologie sociologického výzkumu: •Logika sociologického výzkumu – induktivní a deduktivní metoda •Psaní projektu a výzkumná otázka •Základní výzkumné techniky 2.Sociologické směry a paradigmata •Klasická sociologie •Kritická sociologická teorie •Soudobé přístupy v sociologii
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 8086429342. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000. info
  doporučená literatura
 • HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 64 s. ISBN 8021038551. info
 • Sociologické školy, směry, paradigmata. Edited by Miloslav Petrusek - Alena Miltová - Alena Vodáková. Vyd. 2., dopl. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 258 s. ISBN 80-85850-81-8. info
 • ŠUBRT, Jiří. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie :sociologické teorie druhé poloviny 20. století. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 164 s. ISBN 80-85866-77-3. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
 • CUIN, Charles-Henry a François GRESLE. Dějiny sociologie. Translated by Jindřich Veselý. Praha: Slon, Sociologické nakladatelství, 2004. 263 stran. ISBN 8086429334. info
 • MONTOUSSÉ, Marc a Gilles RENOUARD. Přehled sociologie. Edited by Jan Keller, Translated by Kateřina Dohnalová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 335 s. ISBN 8071789763. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 80-7184-310-52. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Kurzu je propojen se seminářem ke kurzu Seminář k sociologii 2 (OV3BP_SSL2). Kolokvium bude probíhat formou minikonference, na které budou prezentovány týmové projekty připravované v semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/OVp027