SKPA007 Theory of Teaching Profession

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main aim is to deepen and to systematize students' understanding of the theory and research on teachers.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to:
- identify the main paradigms in teacher research
- identify the basic literature on teacher research
- describe a selected currently researched area in teacher research and discuss its methodological issues.
Osnova
 • approaches to teacher research in diachronic perspective
 • professionalization of teaching
 • professional knowledge/skills/competencies
 • teacher thinking
 • professional development
 • pre-service and in-service teacher education
 • professional vision
 • teacher as a reflective practitioner
 • self-efficacy
 • using video in teacher education.
Literatura
  povinná literatura
 • Spilková, V., Vašutová, J. a kol. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologická studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009.
 • Blömeke, S., Reinhold, P., Tulodziecki, G., Wildt, J. (Hg.) Handbuch Lehrerbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2005.
 • Píšová, M. Klinický rok. Podpora procesů profesního rozvoje studentů učitelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005.
 • Urbánek, P. Vybrané problémy učitelské profese. Liberec: TU v Liberci, Fakulta pedagogická, 2005.
 • Creemers, H. P. M., Kyriakides, L., & Antoniou, P. (2013). Teacher professional development for improving quality of teaching. Dordrecht: Springer.
 • Day, C., Calderhead, J., & Denicolo, P. (2012). Research on teacher thinking: understanding professional development. London: Routledge.
 • Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.
 • Lankshear, C., & Knobel, M. (2004). A handbook for teacher research. McGraw-Hill Education (UK).
 • Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Masarykova univerzita.
 • Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Masarykova univerzita.
  doporučená literatura
 • Anderson, L. W. (ed.) International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Oxford : Elsevier Science Ltd, 2nd edition, 1995.
 • Calandra, B., & Rich, P. J. (2015). Digital video for teacher education: research and practice. New York: Routledge.
 • D. J. Clandinin and J. Husu: The SAGE Handbook of Research on Teacher Education, 2017.
Výukové metody
lectures, class discussion
Metody hodnocení
To critically evaluate two foreign studies from the field of teacher research (f.e. from the journal Teaching and Teacher Education) in the form of a written essay (to be discussed at the final interview)
To defend a partially realized project of teacher research (as a basis of PhD. thesis) - to be discussed at the final interview
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.