SPp540 Podpůrná opatření u jedinců s poruchami chování

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp540/01: Pá 25. 2. 14:00–19:50 učebna 5, So 5. 3. 8:00–13:50 učebna 65, V. Linhartová, D. Opatřilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Uvedení do problematiky podpůrných opatření u žáků se sociálními znevýhodněním.
Výstupy z učení
Studenti budou seznámeni s problematikou podpůrných opatření, budou umět popsat stupně podpůrných opatření u žáků se sociálním znevýhodněním (poruchami chování) a budou znát aplikační možnosti v rámci prostředí hlavního vzdělávacího proudu.
Osnova
  • Relevantní legislativa (školský zákon). Podpůrná opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním, stupně, podmínky, náležitosti. Možnosti aplikace podpůrných opatření v rámci praxe.
Literatura
    povinná literatura
  • FELCMANOVÁ, Lenka a Martina HABROVÁ. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4655-4.
Výukové metody
Seminář, skupinový projekt, diskuse.
Metody hodnocení
Případová studie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SPp540