TI1005 Didaktika praktických činností – dřevo, plasty

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI1005/01: Po 10:00–11:50 učebna 47, P. Vybíral
Předpoklady
TI1002 Materiály a technologie – dřevo, plasty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní schopnosti a dovednosti úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v praktickém vyučování a osvojit si vědomosti a dovednosti pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky. Současně se seminář zaměřuje na technologie zpracování dřeva a na aplikaci získaných didaktických znalostí do praktického vyučování.
Výstupy z učení
Studenti: Realizují náměty podle výkresové dokumentace. Navrhnou a popíšou nářadí a nástroje pro realizaci výrobků. Osvojí si základní vědomosti a dovednosti při práci s nářadím a nástroji. Navrhnou vhodné vyučovací metody a organizační formy v praktickém vyučování. Vytvoří vlastní technologický postup při realizaci námětů. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny práce v praktickém vyučování. Definují výukové cíle, klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy při realizaci námětů.
Osnova
  • Sylabus semináře: 1. a 2. týden: Technologie ručního zpracování dřeva, tvorba technologického postupu, zásady tvorby výkresové dokumentace, příprava realizace semestrálního projektu. 3. a 4. týden: Technologie obrábění materiálu 1(pilování, broušení, hoblování) - realizace námětů podle výkresové dokumentace. 5. a 6. týden: Technologie obrábění materiálu 2(rašplování, vrtání, dlabání) - realizace námětů podle výkresové dokumentace. 7. a 8. týden: Technologie dělení a tváření materiálu (řezání, ohýbání, lisování) - realizace námětů podle výkresové dokumentace. 9. a 10. týden: Povrchová úprava dřeva (impregnace, moření, tmelení, lakování) - realizace námětů podle výkresové dokumentace. 11. a 12. týden: Technologie spojování materiálu (hřebíky, vruty, kolíky, šrouby, lepidla, konstrukční spoje) - realizace námětů podle výkresové dokumentace.
Literatura
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 92 s. ISBN 8021026413. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 50 s. ISBN 8021007648. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Studenti vytvoří portfolio námětů ze dřeva, zpracují didaktické listy pro práci se dřevem a realizují tematicky zaměřený semestrální projekt s kompletní technickou a výkresovou dokumentací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TI1005