DEp41r Církevní řády ve středověku a novověku

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DEp41r/PrezPred01: St 12:00–12:50 učebna 4, J. Mihola
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači budou seznámeni s významnými církevními řády (jezuité, piaristé, františkáni aj.) působícími v českých zemích v období novověku na poli duchovním, kulturním, vzdělávacím a sociálním.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit rozdíly mezi církevními řády působícími v českých zemích v období novověku na poli duchovním, kulturním, vzdělávacím a sociálním.
Osnova
  • 1. Řeholní život (geneze, vývoj do Tridentského koncilu) 2. Intelektuální činnost řeholníků 3. Každodenní život ve středověkých klášterech 4. Architektura středověkých klášterů
Literatura
    doporučená literatura
  • C. H. Lawrence, Dějiny středověkého mnišství, Brno 2001
  • K. S. Frank, Dějiny křesťanského mnišství, Praha 2003
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/DEp41r