FJ1064 Starší francouzská literatura

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 9:00–9:50 učebna 55
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1064/01: St 10:00–10:50 učebna 55, M. Poučová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v předmětu seznámí s vybranými díly a autory francouzské literatury od jejích počátků po dobu před nástupem klasicismu. Cílem kurzu je seznámit studenty s charakteristikou jednotlivých období francouzské literatury od počátků, přes středověk po renesanci a s autory a díly těchto období.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: - osvojit si prakticky francouzskou literaturu daného období; - definovat hlavní znaky jednotlivých literárních směrů; - doložit teorii příklady z konkrétních textů; - rozpoznat jednotlivé literární směry daného období, - seřadit je chronologicky a srovnat je mezi sebou; - aplikovat nabyté znalosti při psaní písemných projevů včetně seminárních a bakalářských prací.
Osnova
  • 1. Naissance de la littérature française. 2. Chansons de geste, épique héroïque. 3. Troubadours, trouvères. 4. Nouvelles formes poétiques. 5. De Rutebeuf et Villon. 6. Roman médiéval. 7. Trois matières, Chrétiens de Troyes. 8. Aucassin et Nicolette, fabliaux. 9. Théâtre médiéval. 10. Humanisme, Renaissance, Grands Rhétoriqueurs. 11. Ecole lyonnaise, Pléiade. 12. Prose et théâtre de la Renaissance.
Literatura
  • JEAN DUFOURNET a Claude LACHET. La Littérature française du Moyen Âge. Théâtre et poésie. Ed. bilingue. Paris: Flammarion, 2003. ISBN 2080711725.
  • Poučová, M. (2007). Literatura v kontextu české a světové kultury – Francie. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/weng/literatura/index.html
  • JEAN DUFOURNET ET CLAUDE LACHET. La Littérature française du Moyen Âge. Romans et chroniques. [Éd. bilingue]. Paris: Flammarion, 2003. ISBN 9782080710833.
  • BERTHELOT, A. Littérature, textes et documents, Moyen Age – XVIe siècle. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1988. 511s. ISBN 2-0917-8855-4.
  • KYLOUŠEK, Petr. Moyen Age : textes choisis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 162 s. ISBN 978-80-210-6570-3. Digitální knihovna FF MU info
  • ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury : od počátku po současnost. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 715 s. ISBN 9788072945658. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Viz informace učitele.
Informace učitele
Student přečte zadanou knihu v cizím jazyce.Vypracuje seminární práci v rozsahu 3 normostran (1800 úhozů na stranu), kterou nejprve přednese v semináři a následně odevzdá písemně. Práce musí obsahovat všechny požadované náležitosti a po jazykové stránce musí odpovídat jazykovým znalostem úrovně B1 Evropského rámce pro jazyky. Odevzdaná seminární musí být vyučujícím přijata jako vyhovující. Některé texty je možno najít na: http://abu.cnam.fr/BIB/index.html http://www.ebooksgratuits.com/ Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.