JVk013 Angličtina pro speciální pedagogy I

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1.3. 15 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Bc. Lenka Dítětová, MA (cvičící)
Mgr. Mirjana Georgieva Slavíková (cvičící)
Jitka Autratová (pomocník)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVk013/01: So 18. 2. 14:00–16:50 učebna 59, Pá 3. 3. 11:00–13:50 učebna 5, So 11. 3. 11:00–13:50 učebna 59, So 29. 4. 14:00–16:50 učebna 59, So 6. 5. 11:00–13:50 učebna 59, A. Bízková Doleželová
JVk013/02: So 18. 2. 14:00–16:50 učebna 55, Pá 3. 3. 11:00–13:50 učebna 11, So 11. 3. 11:00–13:50 učebna 55, So 29. 4. 14:00–16:50 učebna 55, So 6. 5. 11:00–13:50 učebna 55, M. Slavíková
JVk013/03: So 18. 2. 14:00–16:50 učebna 54, Pá 3. 3. 17:00–19:50 učebna 53, So 11. 3. 11:00–13:50 učebna 2, So 29. 4. 14:00–16:50 učebna 54, So 6. 5. 11:00–13:50 učebna 53, L. Dítětová
Předpoklady
JVk001 Vstupní test A2 - AJ || JVp001 Entrance test A2 || JV001 Entrance test A2
Students enrolling on the course are expected to be at least at A2+ level of English or higher (according to the Common European Framework of Reference for Languages).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování Vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině a kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course English for Special Educators is to develop and consolidate students' language skills and help them to achieve B1 level in all language skills(listening, reading, speaking, writing). This course is focused mainly on developing specialist vocabulary connected to the field of study, i.e. Special Needs Education. Students will also revise grammar at B1 level. Furthermore, students will develop some academic skills in English (specialist oral presentation, giving and supporting arguments, discussion, etc).
Výstupy z učení
By the end of the course, the students will be able to: understand spoken as well as written LSP language at B1 level of the CEFR; successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues; show a good command of selected grammar structures and specialist vocabulary at B1 level of the CEFR; introduce themselves/their field of study/professional goals
Osnova
 • SP4BK_CJAJ English for Special Educators
 • Topics: Education, Current problems in schools, Introduction to Special Needs Terminology , Visual Impairment, Hearing Impairment, Intellectual Impairment, Speech Impairment, Physical Impairment, Specific Learning Difficulties
 • Grammar(self-study): Present simple x continuous,Past simple x continuous, Present perfect, Expressing future, Word order, Comparative, Superlative, Adjectives ending with -ed, –ing, Adjectives x Adverbs, Modal verbs, Conditional clauses, Simple passive, Countable x uncountable nouns, Relative pronouns/clauses, Phrasal verbs, Verbs – gerund x infinitive, Prepositions, Prepositional phrases (adjectives, verbs).
Literatura
  povinná literatura
 • E-learning resources in IS.MUNI.CZ -Studijní materiály předmětu SP4BK_CJAJ - Učební materiály
  neurčeno
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • BEAUMONT, Digby a Colin GRANGER. The Heinemann English grammar. Edited by Ken Singleton. Oxford: Heinemann, 1998. vi, 352. ISBN 0435292196. info
 • Hashemi, Louise. Cambridge Practice Tests for PET 1. Cambridge University Press,
 • Cambridge preliminary English Test 1 - 5. Cambridge University Press.
 • McCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. 1. vyd.: Cambridge. CUP, 2008. ISBN 9780521689397.
Výukové metody
5 consultations during the semester, activities and tasks developing students' language skills and competencies, class and group discussions, vocabulary practice, mind mapping, opinion and information sharing, giving arguments,etc.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Active participation in the consultations (1 absence is admitted), 2) Careful preparation for each consultation (preparing tasks in Home-preparation handouts for each consultation), 3) Final Exam – written + oral part. It is necessary to pass each part of the final exam for at least 65%. The student who has not completed all requirements during the semester cannot take the final exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Základní studijní materiály a sylabus předmětu dostupné v IS - Studijní materiály předmětu. Dopustí-li se student při skládání závěrečného testu nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek, opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, vyučující může takového studenta vykázat z učebny a hodnotit "F".
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Jazykový kurz není určen pro začátečníky.
Předmět je vyučován každoročně.
Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JV001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/JVk013