NJ6005 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Dana Jakubjanská, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti za vlastní výuku a interakci s žáky. V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Praxe probíhá ve dvou blocích po šesti hodinách, tedy dva dny strávené přímo ve škole. Další čas student tráví přípravou vlastní výuky a zpracováním úkolů zadaných provázejícím učitelem či ředitelem školy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele,
• zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky,
• na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce,
• upevní dovednosti vztahující se k základním složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým),
• reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
 • • náslechy ve výuce,
  • vybrané činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané provázejícím učitelem či ředitelem základní/střední školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky, dozory, pomoc se školní/třídní dokumentací, aj.),
  • vlastní výuka – 3 hodiny,
  • tandemová výuka,
  • vedení reflektivního deníku.
Literatura
 • Gower, R., Phillips, D., & Walters, S. (1995). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan Heinemann.
 • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál
 • Kyriacou, Ch. (Ed.). (2008). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
 • Šimoník, O. (1995). Začínající učitel. Brno: MU
 • Vašutová, J. (Ed.). (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství • individuální konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ6005