Hi4_DEMO Dějiny Moravy

Pedagogická fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Garance
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Velká Morava. morava do vzniku údělů. Údělná knížectví. Vznik markrabství. Lucemburská Morava. Hustiství na Moravě. Stavovská Morava. Třicetiletá válka. Barokní absolutismus. Morava a osvícenství.
Literatura
  • Dějiny Moravy. díl 1, středověká Morava (Variant) : Vlastivěda moravská, země a lid : nová řada. svazek 5, dějiny Moravy. díl 1, středověká Morava. info
  • Dějiny Moravy. díl 2, Morava reformace renesance a baroka (Variant) : Vlastivěda moravská, země a lid : nová řada. svazek 6, dějiny Moravy. díl 2, Morava reformace, renesance a baroka. info
  • JANÁK, Jan. Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918. Dějiny Moravy, díl 3/1. 1. vydání. Brno: MVS, 1999. 323 s. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 7. ISBN 80-85048-89-2. info
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002.