SPKRC_KTS1 Komunikační techniky u sluchově postižených I

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/0/24. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vymezení pojmů sluchově postižený, komunikační formy sluchových postižených posunky, mimika, gestikulace, znaky, daktylotika, písemný projev, mluvená řeč, odezírání, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně pohybové jazyky, odezírání, osvojování znakové zásoby,základní pokyny pro kontakt slyšícího se sluchově postiženým.
Osnova
  • 1. Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy slovní a neslovní podstaty u sluchově postižených 2. Komunikační přístupy užívané ve školách pro sluchově postižené 3. Daktylní abeceda jednoruční, dvouruční 4. Odezírání 5. Znakový jazyk, znakovaná čeština
Literatura
  • Znakování pro každý den : základní konverzace v českém znakovém jazyce. Edited by Marie Růžičková. 1. vyd. Praha: Septima, 2001. 97 s. ISBN 8072161601. info
  • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 218 s. ISBN 8071842397. info
Metody hodnocení
Výuka je vedena především prakticky. Pravidelná účast nutná, protože cílem je osvojit si komunikační dovednosti při kontatku s jedincem se sluchovým postižením.
Informace učitele
Ptáček, V., Kotvová, M.: Slovník znakové řeči. Praha: PedF UK, 1998 (www.frpsp.cz) Potměšil, M. Zpracování dřeva terminologická pomůcka. Beroun, 2002 (www.frpsp.cz) Kurz znakové řeči (1.-4. díl) interaktivní CD ROM, Unie neslyšících Brno, 2003 (www.kurzznakovereci.cz) Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003 (www.frpsp.cz) Vysuček, P., Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003 (www.frpsp.cz, FF UK Praha) Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003 (FF UK Praha) Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF, 2004, ISBN 80-244-0846-5 (www.frpsp.cz, příp. prodejna skript PdF MU, Brno) Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. Slovník porodnické terminologie. Praha, 2005 (www.frpsp.cz) Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: PdF MU, 2005 (PdF MU, Brno, Katedra speciální pedagogiky)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2008.