SP_DP Diplomová práce

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
individuálně. 10 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je: Průběžné konzultace zpracovávané diplomové práce, sleduje se dodržení struktury práce, správné užití citované literatury, použité metody a techniky při výzkumné činnosti, splnění stanoveného cíle, interpretace výsledků šetření. Obecné informace: Brno: www Pedagogická fakulta Masarykova univerzita.
Osnova
  • Student zpracovává diplomovou práci. Konzultuje ji se svým vedoucím diplomové práce.
Literatura
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
Metody hodnocení
Konzultace probíhají individuálně, dle domluvy s vedoucím závěrečné práce. Vedoucí práce zapisuje studentovi zápočet do IS po odevzdání dipomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.