SV4BP_KZ1U Kurz 1 (úvod do volnočasových aktivit)

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0/1. 3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Předpoklady
Kurz je povinnou součástí výuky v 1. semestru studia prezenčního bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní účast a zapojení do všech naplánovaných aktivit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na seznámení studentů v novém kolektivu, sebeprožitkové a sebepoznávací aktivity, volnočasové aktivity v přírodě, formy práce ve volném čase (se skupinou, jednotlivci), první reflexe studia oboru (motivace, očekávání, uplatnění) apod.
Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- reflektovat individuální zkušenosti jako předpoklad kvalitní pedagogické práce;
- vymezit sebepoznávací a outdoorové techniky;
- využít dílčí specifické formy práce s klientem ve volném čase.
Osnova
 • Studenti aktivním zapojením procházejí prvotními volnočasovými aktivitami, které jsou koncipovány tak, aby umožnily bližší neformální seznámení mimo prostředí pedagogické fakulty a současně poznání nových stránek své osobnosti.
Literatura
 • MÁTEJOVÁ, Z. Teorie a praxe muzikoterapie. Bratislava : UJAK, 1991.
 • CHOUR, J. Receptář her Náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha : Portál, 2000.
 • MASTERS, R.; HOUSTON, J. Naslouchej svému tělu. Praha : Pragma, 1993.
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha : Dialog, 1992.
 • ŠIMAK, J. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 1998.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
 • BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha : Portál, 2001.
 • HANZÁLEK, M. (ed.) Fond her sborník programů a her Instruktorů. Brno : 2003.
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha : Artama, 1992.
 • CAMPBELLOVÁ, J. Techniky Arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998.
 • ZAPLETAL, M. (ed.) Hry Jaroslava Foglara. Praha : Olympia, 2000.
 • BAKALÁŘ, E., KOPSKÝ, V. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto ČTK, 1987.
 • BARTŮNĚK, D. Hry v přírodě s malými dětmi.Praha : Portál, 2001.
 • ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her, svazky I - IV (Hry v přírodě, Hry v klubovně, Hry na hřišti a v tělocvičně, Hry ve městě). Praha : Laprez, 1995.
 • ZAPLETAL, M. aj. Zlatý fond her. Praha : Mladá Fronta, 1990.
 • BARTŮNĚK, D. Kniha her a činností v klubovně i venku. Praha : Portál, 2002.
 • VALENTA, M. Dramaterapie. Praha : Portál, 2000.
 • BAKALÁŘ, E. Nové psychohry Praha : Portál, 1998.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 1998.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha : Portál, 1998.
 • Zlatý fond her :hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Edited by Ivo Jirásek. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 155 s. ISBN 80-7178-636-5. info
 • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry v tělocvičně. Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 243 s. ISBN 80-7178-555-5. info
 • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 325 s. ISBN 80-7178-405-2. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Předposlední psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. ISBN 80-7178-447-8. info
 • Zlatý fond her. Edited by Jan Hrkal - Radek Hanuš. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 165 s. ISBN 80-7178-207-6. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Psychohry. Edited by Bohuslav Blažek. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1995. 186 s. ISBN 8070211393. info
Metody hodnocení
Typ výuky: kurz (3denní terénní výuka).
Ukončení: zápočet.
Požadavky k zápočtu: aktivní účast a zapojení do naplánovaných aktivit. Odevzdání písemné reflexe a zhodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.