R2BP_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateryna Hertlová (cvičící)
PhDr. Irina Hobzová (cvičící)
Mgr. Kateřina Kašíková (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář vychází ze zadaného tématu bakalářské práce a je veden příslušným konzultantem. Bakalářské práce studentů mohou analyzovat problematiku v lingvistice, literatuře, vyjímečně, tj. ve srovnávacím aspektu na dějiny a reálie. Student si zvolí téma a vyučujícího podle svého zaměření. Učí se, jak plánovat práci a řídit přístup ke studiu literatury. Zabývá se osvojením různých výzkumných technik a aplikuje je na vlastní projekt. V rámci seminářů studenti prezentují své projekty výzkumu a diskutují o nich.
Osnova
 • 1. Výběr a zaměření tématu.
 • 2. Výběr primární a sekundární literatury.
 • 3. Zpracování projektu práce.
 • 4. Koncepce bakalářské práce.
 • 5. Metody výzkumu v oblasti cizojazyčného vyučování
 • . 6. Příprava a organizace výzkumu.
 • 7. Vlastní výzkum.
 • 8. Zpracování výsledků výzkumu.
 • 9. ZPrůběžné pracování bakalářské závěrečné práce.
Literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 8085931796.
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno : Paido, 2004. 78 s. ISBN 8073150786.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. vyd. Praha : Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998. 270 s. ISBN 0-7184-569-8.
Výukové metody
Studium odborné literatury, teoretická příprava. Prezentace projektu bakalářské práce, aktivní zapojení se do diskuse.
Metody hodnocení
Práce v průběhu celého semestru. Postupné zpracovávání, odevzdání a prijetí vyučujícím (vedoucím práce) tzv. Projektu bakalářské práce.
Informace učitele
Predpokládá se průběžná systematická práce na zvoleném tématu bakalářské práce pri zpracování projektu bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.