SPDR_FILA Filozofie výchovy a vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
20/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vést studenty k zamyšlení nad hlubšími otázkami výchovy, zejména nad souvislostí výchovy a problémů dnešního světa. Kurz by měl napomáhat vytváření pozitivního postoje k učitelské profesi a k sobě jako učiteli.
Osnova
 • Filozofické pohledy na výchovu z hlediska dějin. Význam mýtů a pohádek ve výchově. Paradigmata v dějinách a v současnosti a jejich vztah k výchově. Pojetí výchovy u řeckých filosofů (Sókratés, Platón, Aristotelés). Středověké pojetí výchovy. Fil. základy výchovy u J.A. Komenského. Proměna scholé. Výchova a hodnoty. Výchova jako péče o duši. Antinomie výchovy.
Literatura
 • PALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 111 s. ISBN 9788024616506. info
 • BOCHEŃSKI, Józef Maria. Slovník filozofických pověr. Edited by Josef Mlejnek. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2009. 212 s. ISBN 9788073351984. info
 • KLAPKO, Dušan. Filosofie výchovy. Brno, 2008. e-learningový kurz info
 • STARK, Stanislav. Filozofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 183 s. ISBN 8073800128. info
 • PROKEŠOVÁ, Miriam. Filosofie výchovy. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. 105 s. ISBN 8070426934. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Translated by Karel Šprunk. Vyd. 2., přeprac., V Portá. Praha: Portál, 2004. 377 s. ISBN 807178804X. info
 • STARK, Stanislav, Nikolaj DEMJANČUK a Dagmar DEMJANČUKOVÁ. Kapitoly z filosofie výchovy. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 183 s. ISBN 8086473562. info
 • BOCHEŃSKI, Józef Maria. Cesta k filozofickému myšlení. Vyd. 3., v Academii 1. Praha: Academia, 2001. 93 s. ISBN 8020008535. info
 • PALOUŠ, Radim. Dopisy dnešnímu kmotřenci. Brno: Cesta, 2001. 129 s. ISBN 80-7295-024-X. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. info
 • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství :filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 163 s. ISBN 80-85866-64-1. info
 • PELCOVÁ, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 201 s. ISBN 8024600765. info
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Translated by Miroslav Petříček - Petr Rezek - Karel Šprunk. 7., přeprac. a rozšíř. v. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 80-7192-500-4. info
 • PALOUŠ, Radim. Světověk a Časování. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: Vyšehrad, 2000. 196 s. ISBN 8070214112. info
 • PELCOVÁ, Naděžda. Výchova k humanismu :studijní texty rozšiřujícího studia učitelů ON a ZSV. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. 81 s. ISBN 80-86039-77-3. info
 • PATOČKA, Jan. Filosofie výchovy. Edited by Radim Palouš. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 65 s. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-150-9. info
 • CORETH, Emerich. Co je člověk ? :základy filozofické antropologie. 2. vyd. Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 1996. 211 s. ISBN 80-7113-170-9. info
 • KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova :kapitoly z filosofie výchovy. Vyd. 1. Brno: Vlastním nákladem, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. info
 • BREZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. Translated by Ivan Ozarčuk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 213 s. ISBN 80-7113-169-5. info
 • JASPERS, Karl. Úvod do filosofie :dvanáct rozhlasových přednášek. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 119 s. ISBN 80-86005-05-4. info
 • PALOUŠ, Radim. Česká zkušenost : příspěvek k dějinám české filosofie: o Komenského škole stáří, o Bolzanově významu v našem duchovním vývoji a o Masarykově filosofickém mládí - se závěrečným odkazem k Patočkovi. Vyd. 2. Praha: Academia, 1994. 176 s. ISBN 8020004947. info
 • FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1993. 268 s. ISBN 80-202-0410-5. info
 • FINK, Eugen. Oáza štěstí. Translated by Jiří Černý. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1992. 61 s. ISBN 8020402241. info
 • PALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy : (východiska fundamentální agogiky). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 119 s. ISBN 8004253903. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. O škole a vzdělání. Edited by Josef Cach. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 135 s. ISBN 800425554X. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Seminární práce a ústní kolokvium.
Informace učitele
http://ped.muni.cz/wsedu
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2018 21:16, 20. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému