HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3

Pedagogická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod zadané melodie opatřené akordickými značkami způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie.Od počátku je kladen důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem nejen v závislosti na technické výbavě studenta, ale zejména s přihlédnutím k potřebám konkrétní fáze pěveckého nácviku písně.
Osnova
  • 1. Kadence. 2. Hlavní a vedlejší funkce. 3. Stylizace doprovodu. 4. – 6. Předehra. 7. – 9. Mezihra. 10. – 12. Dohra.
Literatura
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
  • TROJAN, Jan. Nové národní písně Františka Bartoše (1882) : faksimile výbraných zápisů s komentáři. Zlín: Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy, 1996. 151 s. : i. info
  • Český zpěvník : 500 lidových písní českých, moravských a slezských. Edited by Karel Plicka. V Praze: Družstevní práce, 1940. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Přednášky (klavírní lekce), cvičení, domácí úkoly. Student přehraje studovanou literaturu a připravené harmonizace a doprovody lidových písní. Samostatná příprava, povinnost navštěvovat výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.