MSBP_PC1 Praktické činnosti 1

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Gabriela Štěpánová (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Gabriela Štěpánová
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Štěpánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MSBP_PC1/01: Čt 8:25–10:05 Kavárna, G. Štěpánová, P. Vybíral
MSBP_PC1/02: Čt 10:15–11:55 Kavárna, G. Štěpánová, P. Vybíral
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní vědomosti a dovednosti při práci s přírodními a technickými materiály a aplikovat získanou inspiraci pro pracovní činnosti předškolních dětí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Osnova
 • 1. Pracovní činnosti v obecné rovině předškolního vzdělávání, legislativa
 • 2. Základní úkony v pracovních činnostech. Materiály a pomůcky využívané při práci s dětmi předškolního věku
 • 3. Vztah pracovních činností a ostatních forem práce
 • 4. Náměty z papíru - trhání, nalepování, lepení
 • 5. Náměty z papíru - překládání, protahování, obkreslování
 • 6. Náměty z papíru - stříhání, vystřihování
 • 7. Náměty z papíru - skládání
 • 8. Náměty z přírodních materiálů - sběr, zpracování, uchovávání
 • 9. Náměty z přírodních materiálů - podzimní přírodniny
 • 10. Náměty z přírodních materiálů - kombinace s dalšími materiály
 • 11. Náměty z kovů - drátů, základní techniky
 • 12. Náměty z kovů - drátů, výroba šperků
Literatura
 • VONDROVÁ, P. Tvoříme z přírodních materiálů. Brno: Computer Press, 2006.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání www.rvp.cz.
 • Školský zákon 561/2004 Sb. www.msmt.cz.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Velká kniha pro malé mistry 1 – 6, Praha: Ikar, 1995 – 2000.
 • CLAYCOMBOVÁ, P. Školka plná zábavy. Praha: Portál, 2006.
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Výběr tématu a vypracování stručné anotace pro vybrané téma (k výukovému projektu pro následující semestr). Zápočet.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wtech/index.php?pg=03_studium&sec=ms1
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.