VV8MP_VP3 Výuková praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0/1. praxe. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jan Bružeňák (cvičící)
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jiří Vaněk (cvičící)
Mgr. Radka Vejrychová (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Kafoňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Student již absolvoval odbornou praxi a výukovou praxi I a II v instituci zabývající se prezentací umění či výukou výtvarné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuková praxe studentovi umožní hlubší pochopení fungování instituce zabývající se prezentací výtvarného umění či výtvarnou výchovou. Zkušenosti, které student získá absolvováním předmětu, budou užitečné pro jeho vlastní praxi.Student pod vedením supervizora připraví, zrealizuje a zhodnotí výstup ve vyučovací jednotce. Student absolvuje 10 náslechových hodin a odučí nejméně 6 hodin.
Osnova
  • 1. Náslech a rozbor vyučovací jednotky 2. Příprava vyučovacího pokusu 3. Provedení vyučovacího pokusu 4. Hodnocení vyučovacího pokusu 5. Sebereflexe 6. Dokumentace působení v instituci
Literatura
  • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 351 s. ISBN 9788021045934. info
  • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 289 s. ISBN 8021038799. info
Výukové metody
individuální praxe ve školách nebo galeriích, skupinové konzultace
Metody hodnocení
Prezentace působení v instituci na CD (Fotografie, text, sebereflexe, hodnocení supervizora).
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/warts/praxe/web_praxe_2008/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.