HV2BP_OPx1 Oborová praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je aplikace poznatků získaných teoretickým studiem oboru do praxe a získání schopnosti komunikace - způsob prezentace informace studentům.
Osnova
  • Úkolem je seznámit studenta s odbornými pracovišti a kulturními zařízeními úzce souvisejícími se studovaným oborem: Brněnské divadelní scény Hudební instituce-Konzervatoř Brno, JAMU Památník L. Janáčka Významné osobnosti hudebního života - P. Křižkovský, L. Janáček, F. Lýsek, F. Vach, Z. Kaňák, , P. Blatný, C. Kohoutek, I. Sedláček ...
Literatura
  • FUKAČ, Jiří, Jiří VYSLOUŽIL a Petr MACEK. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-. info
Výukové metody
Návštěva vybraných kulturních institucí. Návštěva divadelního představení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: návštěva divadelního představení (opera, balet, muzikál) - písemný rozbor; návštěva Památníku L. Janáčka
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.