HV2BP_OPx1 Oborová praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je se seznámit profesními kompetencemi na dvou odlišných vzdělávacích stupních v oboru. Jedná se o souvislou týdenní praxi. Celkem jde o 6 hodin praxe – náslechů. Díky observaci na vybraných školách má student možnost hlouběji porozumět tomu, co obnáší práce učitele HV v odlišných vzdělávacích stupních. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získané v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele.
Osnova
  • V rámci oborové praxe studenti absolvují minimálně 6 náslechů ve školách dvou odlišných vzdělávacích stupňů. Na výběr mají následující vzdělávací instituce: Mateřské školy; Základní školy – I. a II. stupeň; Střední školy; Základní umělecké školy; Konzervatoř či volnočasová střediska – např. Lužánky středisko volného času. Studenti během své oborové praxe vypracují podrobné písemné záznamy, které po vykování praxe poskytnou k náhledu. Studenti mají za úkol zaznamenat do svých deníků z praxe co nejvíce informací k probíranému učivu, metodám, stylu výuky, použitým pomůckám a učebním materiálům či vybavení učeben. Také se mohou vyjádřit k celkové atmosféře třídy či vystupování a vyjadřování učitele. Mohou si zaznamenat si pozitivní i negativní postřehy, popřípadě návrhy jak by identifikovaný problém sami řešili.
Literatura
    doporučená literatura
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
    neurčeno
  • FUKAČ, Jiří, Jiří VYSLOUŽIL a Petr MACEK. Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-. info
Výukové metody
6 náslechů ze dvou vzdělávacích stupňů dle vlastního výběru studentů.
Metody hodnocení
Předložení vypracovaného deníku z praxe k náhledu vyučující předmětu v daném termínu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.