MSBK_NRD1 Řečové dovednosti 1 - NJ

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0.7/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
Mgr. Pavla Petrová (cvičící)
Mgr. Bc. Adéla Straková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MSBK_NRD1/01: St 12:05–13:45 učebna 63, P. Chládková
MSBK_NRD1/02: Pá 22. 9. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 29. 9. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 6. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 13. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 20. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 27. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 3. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 10. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 24. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 1. 12. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 8. 12. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 15. 12. 11:10–12:50 učebna 42, P. Petrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základního povědomí o běžných jazykových situacích, znalosti řečových prostředků, nutných k realizaci řečových intencí. Dále pak osvojení dovednosti mluvení v dialogu a monologu na konverzační témata: osobnost, životní styl, rodina a soukromé vztahy, denní plán, zdraví a bydlení. Důležité je i vytvoření základních návyků a strategií pro poslech s porozuměním s akcentem na fonetickou stránku jazyka.
Výstupy z učení
Nach dem Seminar sind die Studierenden fähig: -Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke zu verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung); - sich in einfachen, routinemäßigen Situationen zu verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht; -mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen zu beschreiben;
Osnova
  • 1. Nácvik dovednosti zahájit, vést a ukončit dialog na témata, která se týkají každodenního života a osobnostní charakteristiky. 2. Nácvik slovní zásoby k uvedeným tématům a strategie osvojování si slovní zásoby. 3. Rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním. 4. Rozvoj dovednosti psaní. 5. Čtení textů s porozuměním.
Literatura
  • HÄUBLEIN, G. a kol. Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstraining zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München: Langenscheidt, 1997. 200 s.
  • DALLAPIAZZA, R.M. a kol. Tangram Z. Ismaning: Hueber, 2001. 128 s.
  • DRMLOVÁ, D., HOMOLKOVÁ, B., KETTNEROVÁ, D., TESAŘOVÁ, L. Německy s úsměvem nově. Plzeň: Fraus, 2003.
Výukové metody
Studenti se aktivně účastní praktických jazykových cvičení.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení zápočtu je vedení dialogu mezi dvěmi komunikačními partnery na naznačená témata bez předchozí přípravy a písemný test lexikálních struktur k jednotlivým tematickým celkům.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
1. Příprava monologu na zadané téma 2. Písemná charakteristika vlastní osobnosti 3. Četba zadaného textu a vypracování úkolů ke čtení s porozuměním Sebehodnocení na základě deskriptorů Jazykového portfolia úrovně B1 pro produktivní dovednosti, B1/B2 pro receptivní dovednosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.