SP6006 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blanka Klimovič (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student prohlubuje profesní kompetence, zdokonaluje své schopnosti v rámci pregraduální přípravy na učitelské povolání, kooperuje s učitelem a dalšími odbornými pracovníky, aktivně plánuje a realizuje výuku, vychází při tom z dosavadních zkušeností z oblasti pedagogické teorie a praxe, vhodně reflektuje svoji zkušenost ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
  • - přímá speciálněpedagogická činnost pod supervizí tutora; - samostatné zvládání administrativních úkonů pod supervizí tutora; - aktivní participace na školních projektech a akcích, spoluvytváření doprovodných programů; - vedení pedagogického deníku; - reflexe speciálněpedagogických činností s tutorem praxe.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
diskuse, konzultace, vlastní výuka
Metody hodnocení
aktivní účast, plnění zadaných úkolů, hodnocení praxe
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.