SZ6056 Reflexe praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Cásková (cvičící)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Málek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Ivo Martinec, CSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Picka (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Sýkorová (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (cvičící)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Naděžda Vojtková (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6056/01: So 25. 11. 9:20–12:50 učebna 38, J. Kratochvílová
SZ6056/02: So 25. 11. 9:20–12:50 učebna 39, P. Svojanovský
SZ6056/03: So 25. 11. 9:20–12:50 učebna 41, B. Vaculík Pravdová
SZ6056/04: So 2. 12. 9:20–12:50 učebna 38, K. Lojdová
SZ6056/05: So 2. 12. 9:20–12:50 učebna 39, J. Nehyba
SZ6056/06: So 2. 12. 9:20–12:50 učebna 41, L. Škarková
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6656 Practice Reflection 1 )
!NOWANY(Fy6004,HL6004,HV6004,CH6004,KL6004,OV6004,AJ6004,Bi6004,CJ6004,De6004,FJ6004,Kv6004,MA6004,NJ6004,RJ6004,RV6004,SP6004,TE6004,Vi6004,VV6004,Ze6004).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe realizované v rámci předmětu Učitelské praxe 1 a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti týkající se především obecně pedagogických a psychologických aspektů práce učitele. Výstupy z učení: Na konci předmětu student bude: • lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse ve výuce – s ohledem na průběh diskusí ve výuce dokáže např. revidovat svůj postoj k motivaci žáků či k řešení kázeňských přestupků; • cíleně využívat reflexi (a sebereflexi) jakožto nástroj profesního učení – dokáže např. pojmenovat souvislost mezi autoregulací vlastního prožívání ve třídě a výsledky učení žáků.
Osnova
  • • porozumění rozdílu mezi popisným a reflektivním psaním • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení se zřetelem k obecně pedagogickým a psychologickým aspektům v práci učitele
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky.
Metody hodnocení
• aktivní účast ve výuce; • odevzdání záznamů v reflektivním deníku.
Informace učitele
Student si tento předmět zapisuje 1x – spolu s předmětem Učitelská praxe 1. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe-spolecneho-zakladu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU, SPKT.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.